| Autor: redakcja1

Światowa produkcja kukurydzy

Prognozy USDA opublikowane w listopadzie 2023 r. wskazują, że globalna produkcja kukurydzy w sezonie 2023/2024 ukształtuje się na poziomie 1 221 mln ton wobec 1 157 mln ton w poprzednim sezonie, co daje wzrost o 5,5%.

Światowa produkcja kukurydzy
Spośród liczących się producentów wzrost zbiorów kukurydzy przewidywany jest w Argentynie, gdzie produkcja zwiększy się o około 62% do 55 mln ton, w UE o 14% do 60 mln ton, w USA o 11% do 387 mln ton, w Ukrainie o 9% do 29,5 mln ton i w Federacji Rosyjskiej o 1% do 16 mln ton.

Mniejsze niż przed rokiem zbiory kukurydzy przewidywane są głównie w Brazylii o 6% do 129 mln ton, Indiach o 10% do 34 mln ton, RPA o 2% do 17 mln ton. W Chinach produkcja kukurydzy będzie zbliżona do otrzymanej w sezonie 2022/23 i wyniesie 277 mln ton.


Tagi:
źródło: