| Autor: redakcja1

Unijny rynek kukurydzy

W 2021 r. zbiory kukurydzy w UE-27 mogą ukształtować się na poziomie blisko 70 mln ton, tj. wyższym o 2% niż w 2020 r., w którym susza rolnicza wpłynęła na spadek plonów w niektórych krajach Europy Południowej.

Unijny rynek kukurydzy
W 2021 r. większe zbiory przewidywane są głównie w Rumunii o 14%, we Francji o 13%, w Bułgarii o 11% oraz Niemczech o 4,5%. W 2021 r. Polska stała się trzecim producentem kukurydzy w Unii Europejskiej, tj. po Francji i Rumunii, z 11% udziałem w unijnej produkcji.

Kukurydza w kraju wykorzystywana jest głównie jako zboże paszowe. Ziarno kukurydzy stanowi cenny komponent mieszanek paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt, szczególnie dla młodego pogłowia, które wymaga wyższej koncentracji energii w paszy. W mniejszym stopniu kukurydzę przeznacza się na cele konsumpcyjne, ale ten segment rynku stale się rozwija, z uwagi na wartości pokarmowe ziarna i wprowadzanie nowych odmian tego zboża przydatnych w przetwórstwie spożywczym. Przemysł spożywczy oferuje coraz większą gamę produktów kukurydzianych. W ofercie handlowej dostępne są płatki, kasze i mąki kukurydziane, a coraz częściej pojawiają się także makarony, tortille i inne przetwory.


Tagi:
źródło: