| Autor: redakcja1

Wzrost globalnych zbiorów kukurydzy

Globalne zbiory kukurydzy w sezonie 2021/2022 będą wyższe niż w sezonie poprzednim. Niekwestionowanym światowym liderem w zbiorach tego zboża pozostają Stany Zjednoczone. Na znaczeniu zyskują także Brazylia, Ukraina i Federacja Rosyjska, z uwagi na zwiększenie zbiorów kukurydzy oraz możliwości wzrostu eksportu.

Wzrost globalnych zbiorów kukurydzy
Kukurydza jest najważniejszym zbożem paszowym uprawianym w skali globalnej. Prognozy USDA ze stycznia 2022 r. wskazują, że światowa produkcja kukurydzy w sezonie 2021/2022 będzie rekordowa. Globalne zbiory wyniosą 1,2 mld ton wobec 1,1 mld ton rok wcześniej, tj. wzrost o 7,5%, a to głównie dzięki lepszym wynikom produkcji kukurydzy otrzymanym w Brazylii o 32%, na Ukrainie o 39%, w Federacji Rosyjskiej o 8%, USA i Argentynie po 7% oraz w Chinach o 5%. Spośród liczących się producentów obniżka zbiorów kukurydzy przewidywana jest tylko w Indiach, gdzie produkcja zmaleje o 5% do 30 mln ton.

Według USDA w sezonie 2021/2022 w Stanach Zjednoczonych prognozowane zbiory kukurydzy mogą osiągnąć 384 mln ton względem 358 mln ton w sezonie 2020/2021, a więc więcej o 7%. Dzięki temu USA umocnią dominującą pozycję globalnego producenta kukurydzy. Przewiduje się, że w sezonie 2021/2022 udział USA w światowej produkcji tego zboża wyniesie 32%.

Spośród największych producentów kukurydzy na drugim miejscu uplasują się Chiny z 23% udziałem w globalnych zbiorach, a na trzecim miejscu Brazylia z 10% udziałem. Zbiory w UE stanowić będą 6% światowej produkcji.

W sezonie 2021/2022 zużycie kukurydzy może być rekordowe. Przy światowym zapotrzebowaniu na poziomie 1196 mln ton, a więc wyższym o 5% niż w poprzednim sezonie spodziewany poziom produkcji w wysokości 1207 mln ton spowoduje wzrost globalnych zapasów tego zboża o 4% do 303 mln ton na koniec sezonu 2021/2022. Rekordowe wyniki produkcji kukurydzy prawdopodobnie przełożą się na zwiększenie się obrotów handlowych. W sezonie 2021/2022 globalny handel kukurydzą wyniesie prawdopodobnie 194 mln ton i będzie o ponad 10 mln ton wyższy niż sezon wcześniej. Według USDA najważniejszym importerem kukurydzy pozostaną Chiny, które na rynkach zagranicznych prawdopodobnie zakupią około 26 mln ton tego ziarna. Znacznymi nabywcami będą również: Meksyk z 17 mln ton, Japonia z 16 mln ton, Korea Południowa z 12 mln ton, Wietnam z 10 mln ton, a także Unia Europejska z 15 mln ton.


 


Tagi:
źródło: