| Autor: redakcja11

3 500 sadzonek młodego cisa w łódzkich lasach

Łódzkie lasy wzbogaciły się o ponad trzy tysiące sadzonek cisa pospolitego. Od dekady w Polsce trwa program ochrony i restytucji tego gatunku.

3 500 sadzonek młodego cisa w łódzkich lasach

Program ochrony i restytucji cisu

Dokładnie aż 3 500 młodych cisów posadzono w sześciu nadleśnictwach na powierzchni trzech ha. To niewielki ułamek z planowanej liczby nasadzeń tego gatunku. W ciągu kilkunastu lat, do 2030 r., w łódzkiej dyrekcji jest planowane posadzenie kolejnych 100 tys. sztuk cisów.

Przywracany środowisku cis wprowadzany jest na niewielkich powierzchniach, pod osłoną wyższego drzewostanu. Gatunek ten wymaga dużej uwagi przy pielęgnacji i ochrony przed zwierzyną. Nasadzenia są grodzone, ponieważ cis jest chętnie zgryzany, np. przez jelenie czy sarny.

Sadzone w łódzkiej dyrekcji drzewka pochodzą z nadleśnictw Żołędowo (RDLP w Toruniu) i Rokita (RDLP w Szczecinie). W Polsce nasiona i naturalnie występujące siewki, pobierane są z 36 lokalizacji. We wszystkich przypadkach są to rezerwaty przyrody.

Program restytucji cisa jest także prowadzony w Nadleśnictwie Bytów (RDLP w Szczecinku). Czteroletnie sadzonki, które trafiły do Nadleśnictwa Bytów pochodzą z nasion zebranych w rezerwacie przyrody Cisy w Czarnem. Następnie przez kilka lat rosły w szkółce leśnej Miradowo. Łącznie w tamtejszym nadleśnictwie na sześciu powierzchniach zostanie posadzonych trzy tys. młodych cisów.

Cis jest najwcześniej objętym ochroną gatunkiem w Polsce. Na mocy statutu warckiego wydanego przez króla Władysława Jagiełłę, jest chroniony od 1423 r. Władysław Jagiełło chciał w ten sposób ograniczyć eksport drewna cisowego, doskonałego surowca do wyrobu łuków. Ograniczenie wprowadzono w obawie przed wyginięciem tego rzadkiego gatunku. Formalnie cis pospolity podlega ochronie od 1946 r., obecnie jest pod ochroną częściową.

Cis jest gatunkiem długowiecznym, najstarszym cisem w Polsce jest ten z Henrykowa Lubańskiego na Dolnym Śląsku, jego wiek ocenia się na ok. 1200 lat.

W Polsce obok cisa pospolitego, jest również realizowany program restytucji jarzębu brekinii.


Tagi:
źródło: