| Autor: redakcja1

Ministerstwo Środowiska ws. Puszczy Białowieskiej

„Puszcza Białowieska to nasze dziedzictwo narodowe, dlatego musimy je chronić. Naszym celem jest dobro przyrody i bezpieczeństwo ludzi” – podkreślił prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

Ministerstwo Środowiska ws. Puszczy Białowieskiej
Strona polska zapoznała się z materiałami otrzymanymi we wniosku Komisji Europejskiej, na podstawie których KE opiera swoje stwierdzenia  dotyczące nieprzestrzegania przez Polskę środka tymczasowego. 28 września br. Polska przekazała Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odpowiedź, w której odniosła się  do uzupełniającego wniosku Komisji dotyczącego kar pieniężnych.
 
Polska w swojej odpowiedzi zakwestionowała żądania KE. W przesłanym stanowisku strona polska stwierdziła, że materiały dostarczone przez Komisję nie posiadają żadnej wartości dowodowej ze względu na ich słabą jakość – uściślając – dowody te są niedookreślone, nie ma możliwości weryfikacji czasu i miejsca, w którym zostały wykonane, co podważa ich wiarygodność.

Działania na rzecz Puszczy Białowieskiej

Polska część Puszczy Białowieskiej to ok. 60 000 ha. Białowieski Park Narodowy to zaledwie 17 proc. Puszczy. 28 proc. stanowią natomiast rezerwaty oraz tzw. obszary referencyjne. Na żadnym z tych terenów nie usuwa się drzew zaatakowanych przez kornika.
 
W 1/3 terenu nadleśnictw gospodarczych (czyli na ponad 17 tys. ha) nie są podejmowane żadne działania, zgodnie z postulatami organizacji pozarządowych. Pozostała część Puszczy (blisko 34 tys. ha) jest poddawane działaniom ochronnym, zgodnym z wymogami programu Natura 2000. Działania te polegają na usuwaniu z Puszczy Białowieskiej zarażonych drzew i mają na celu zapobieganie rozszerzania się chorób.
 
Działania prowadzone przez Ministerstwo Środowiska, jaki i Lasy Państwowe w Puszczy Białowieskiej, w tym działania ochronne dla zagrożonych siedlisk i gatunków, mają jedynie na celu zapewnienie na jej terenie bezpieczeństwa publicznego, co jest zgodnie z postanowieniem wiceprezesa TSUE z 27 lipca.
 
***
22 września 2017 r. Polska otrzymała dowody, na podstawie których Komisja opiera swoje stwierdzenia dotyczące nieprzestrzegania przez Polskę postanowienia TSUE z 27 lipca 2017 r. dotyczących środków tymczasowych. W związku z tym stronie polskiej został wyznaczony nowy termin na ustosunkowanie się do uzupełniającego wniosku Komisji dotyczącego kar pieniężnych, tj. do 28 września 2017 r.

Zobacz dotacje w ramach Natura 2000Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!