| Autor: mikolaj

Lubuski Złoty Kłos 2016

7 października 2016 r. w Pałacu Książęcym w Żaganiu Lubuska Izba Rolnicza organizuje Galę IV edycji Lubuskiego Złotego Kłosa, która będzie okazją do spotkania branży rolnej województwa lubuskiego w zacnym gronie władz, rolników, organizacji rolniczych oraz przedstawicieli instytucji okołorolniczych. Podczas uroczystości wręczone zostaną statuetki "Lubuski Złoty Kłos".

Lubuski Złoty Kłos 2016
Statuetki przyznawane są liderom lubuskiego rolnictwa jako wyraz szczególnego uznania i wyróżnienia - za promowanie rolnictwa poprzez pokazywanie dobrych praktyk biznesowych, proekologicznych oraz innowacyjnych w branży rolnej.

Sylwetki kandydatów do Lubuskiego Złotego Kłosa 2016


Bronisław Bach – Boguszyniec, powiat gorzowski

Hoduje bydło rasy Limousine (280 sztuk), ma m.in. 130 ha łąk i pastwisk, 20 ha pszenicy i 10 ha kukurydzy. Gospodarstwo jest prowadzone na wysokim poziomie. W 2013 roku gospodarstwu przyznano II miejsce w konkursie „Agroliga”. Właściciel został odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa”.

Marian Białek – Glisno, powiat sulęciński

Pan Marian Białek gospodaruje na 98 ha (zasiewy zbożowe, oleiste, białkowe). Jest rolnikiem z prawdziwą pasją i zamiłowaniem do zwierząt. Prowadzi produkcję trzody chlewnej, której stany przekraczają ponad 1 000 szt. Jest aktywnym społecznikiem uczestniczącym czynnie w życiu wsi. Wraz z rodziną pomaga każdemu w potrzebie, mimo prowadzenia tak trudnego i wymagającego działu rolnictwa.

Bomafar Sp. z o.o. – Dąbrówka, powiat krośnieński

Głównym kierunkiem produkcji firmy jest produkcja roślinna (pszenica, kukurydza, jęczmień, żyto i rzepak). Część plonu wykorzystywana jest w gospodarstwie jako pasza dla jeleni i bydła. Innym kierunkiem produkcji jest produkcja żywca drobiowego (indory i indyczki) oraz hodowla jelenia fermowego. Poprzez swoją działalność na rzecz sektora rolniczego prowadzi usługi transportowe dla całej grupy hodowców indyka przewożąc paszę oraz żywiec indyczy. Spółka wspiera lokalne społeczeństwo poprzez współpracę z radą sołecką – dofinansowuje podejmowane inicjatywy na terenie sołectwa oraz gminy.

Małgorzata Domagała – Gorzów Wlkp.

Starosta Gorzowski Małgorzata Domagała, doceniając rolę i znaczenie samorządu rolniczego w rozwiązywaniu problemów rolników i rolnictwa, od początku kadencji nawiązała współpracę z Gorzowską Radą Powiatową LIR. Wyrazem uznania i szacunku dla działań samorządu rolników było osobiste zaangażowanie się w organizację uroczystości jubileuszowych w Gorzowie Wlkp. z okazji XX-lecia działalności LIR.

Anna Dubicka – Wełmice, powiat krośnieński

Pani Anna Dubicka prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 150 ha. Dominującym kierunkiem jest uprawa zbóż (żyto, owies, kukurydza, gryka, łubin) oraz hodowla bydła mięsnego (100 szt.). Gospodarstwo prowadzone jest zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Pani Dubicka poza pracą w gospodarstwie rolnym, gospodaruje również w zaciszu domowym, spełniając się jako matka czterech córek. Wolny czas przeznacza na udzielanie się na niwie społecznej, wspierając społeczność lokalną gminy Bobrowice.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: