Budżet na rolnictwo i polską wieś w latach 2014-2020

- Budżet na rolnictwo i polska wieś w nowej perspektywie finansowej lat 2014-2020 to wielkie osiągnięcie naszych wieloletnich negocjacji” – powiedział minister Stanisław Kalemba na konferencji prasowej, podkreślając, iż – pomimo zmniejszenia ogólnego budżetu Unii Europejskiej WPR o około 12%, to Polska na wieś i rolnictwo ma o około 8% więcej.

Budżet na rolnictwo i polską wieś w latach 2014-2020
Minister Stanisław Kalemba poinformował, że łączne środki na lata 2014-2020 z I i II filara WPR oraz z Funduszu Spójności to około 42,4 mld euro, przy czym w poprzedniej perspektywie finansowej wynosiły one około 39,2 mld euro.

- Mam świadomość, że wykorzystanie tych ogromnych pieniędzy jest wielkim wyzwaniem, ale musimy cały czas pamiętać, że w kolejnej perspektywie takich funduszy już nie będzie – zwrócił uwagę minister Kalemba.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że dzięki tym środkom zagwarantujemy rodakom bezpieczeństwo żywnościowe i wzrost rolniczych dochodów. Poprawie ulegną warunki życia na wsi, a konsumentom w Unii Europejskiej i poza nią oferować będziemy zdrową, polską żywność.

Minister Stanisław Kalemba przypomniał, że uchwałą Rady Ministrów z 7 stycznia br. na obszary wiejskie przeznaczone zostanie z Funduszy Spójności 5,2 mld euro. Środki te zostaną skierowane w szczególności na infrastrukturę wodno–kanalizacyjną, gospodarkę wodną, rozwój przedsiębiorczości i reorientację zawodową rolników. Obszary wiejskie będą również bezpośrednim lub pośrednim beneficjentem wielu innych instrumentów polityki spójności, a każdy program operacyjny wskaże sposób wsparcia ich rozwoju.

Szef resortu rolnictwa zwrócił też uwagę, że po raz pierwszy, w obecnej perspektywie finansowej rolnicy mają zapewnioną 7. letnią stabilizację co do płatności bezpośrednich. Zagwarantowanie środków finansowych na płatności bezpośrednie na cały ten okres umożliwi coroczną ich realizację w średniej wysokości około 240 euro/ha. Podkreślił również, że w nowej perspektywie finansowej zmniejszają się dysproporcje pomiędzy rolnikami państw UE w zakresie wsparcia bezpośredniego. Różnice w płatnościach bezpośrednich uległy wyraźnemu spłaszczeniu w stosunku do dotychczasowego poziomu.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!