Pierwsze obrady Forum

W dniu 16 listopada tego roku minister Marek Sawicki uczestniczył w pierwszym zebraniu Forum Wysokiego Szczebla ds. Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności w Brukseli.

 

Obradom przewodniczył komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości Antonio Tajani.

 

Główne przemówienia wygłosili komisarze: ds. rynku – M. Barnier, ds. rolnictwa – D. Ciolos oraz ds. zdrowia i ochrony konsumentów – J. Dalli.

 

Członkami Forum są ministrowie rolnictwa 13 państw członkowskich UE, przedsiębiorcy, stowarzyszenia handlowe, organizacje pozarządowe. Natomiast jego prace koncentrować się będą na następujących obszarach: praktyki w kontraktach handlowych, monitorowanie cen żywności, konkurencyjność w przemyśle rolno-spożywczym, logistyka sektora rolno-spożywczego. Forum powołane Decyzją Komisji Europejskiej (2010/C 210/03) wspierać będzie Komisję Europejską w zakresie rozwoju strategii przemysłowej w sektorze rolno-spożywczym oraz wdrażać inicjatywy zaproponowane przez Komisję w jej komunikacie „Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie”.

 

Po zakończeniu obrad Forum Marek Sawicki uczestniczył w konferencji zorganizowanej w Parlamencie Europejskim na temat Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., w czasie której zaprezentował polskie stanowisko w zakresie jej reformy. Do prezentacji przyłączyli się również parlamentarzyści: Jarosław Kalinowski oraz Czesław Siekierski. W spotkaniu udział wzięło około 120 osób.

 

Minister spotkał się również z posłami Członkami Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego: Albertem Dessem oraz Michelem Dantonem. Tematem rozmów była przyszłość WPR.

 

Źródło: http://www.minrol.gov.pl

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!