Inteligentne wsie - Smart Villages

Inteligentne wioski to nowa koncepcja w zakresie kształtowania polityki UE. Ma ona bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi.

Inteligentne wsie - Smart Villages
Promowanie takich „inteligentnych wsi” i oferowanie im wsparcia będzie istotne w następnym okresie programowania.
 
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zorganizowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi międzynarodowe warsztaty pn. Inteligentne Wsie jako skuteczny sposób na kluczowe wyzwania obszarów wiejskich.
 
Obecny na tym spotkaniu minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski zapewnił, że dla rządu PiS rozwój  obszarów wiejskich jest zadaniem priorytetowym.
- Jak sprawić, żeby ludzie, którzy zdecydują się zamieszkać na wsi czuli się dobrze, byli szczęśliwi i mogli realizować swoje marzenia i plany – zastanawiał się minister.
 
Już teraz na wielu obszarach wiejskich społeczności organizują się w poszukiwaniu innowacyjnych, inteligentnych rozwiązań lokalnych problemów. W tym kontekście znaczenie „inteligentne” jest dużo szersze niż tylko technologie cyfrowe i obejmuje zakres zagadnień społecznych, ekonomicznych i innowacji środowiskowych.
 
Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że jesteśmy świadkami coraz szybszych zmian, nie tylko klimatycznych, ale także społecznych, technicznych i technologicznych. Jak zauważył nie wszystko co do tej pory uważano za nowoczesne jest jednocześnie dobre.
 
Musimy na nowo zdefiniować co znaczy słowo nowocześnie, aby nie powtórzyć błędów, których skutki obserwujemy dziś w światowym rolnictwie – dodał minister. Podkreślił przy tym różnice jakie występują chociażby w Europie.
 
– Polska jest ewenementem. Podczas gdy w Portugalii czy Hiszpanii wsie szybko się wyludniają,  w naszym kraju jest tendencja odwrotna. Co roku około 50 tysięcy więcej osób chce przenieść się na wieś, niż wyjechać z niej do miasta – zauważył minister Ardanowski.
 
Rekomendacje, które państwo tutaj wypracowujecie są niezwykle ważne pod kątem następnego okresu programowania i udzielania wsparcia – stwierdził minister.
 
Szef resortu rolnictwa zwrócił również uwagę na zmianę w podejściu do nowych wyzwań.
 
– Mam nadzieję, że nastąpi rzeczywiste uproszczenie, bo jak dotąd biurokracja niepotrzebnie komplikuje procedury – podkreślił minister.
 
Dodał, że teraz kraje członkowskie mają proponować swoje, z których będą rozliczane.
 
 – Te pomysły nie mogą zakłócać warunków konkurencji  - zaznaczył minister i zwrócił uwagę, że nie może być jednego pomysłu dla wszystkich, bo wieś jest skomplikowanym, bardzo zróżnicowanym organizmem.
 
– Pomysłu dla konkretnej miejscowości nie wypracujemy odgórnie. To musi odbywać się przy udziale danej społeczności – powiedział minister.
 
Przytoczył przy tym przykład nowego podejścia do wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich, które na mocy nowych przepisów rozwijają się obecnie w sposób niezwykle dynamiczny.
 
–  W pół roku od wprowadzenia nowych rozwiązań powstało już ponad 8 tys. kół – zaznaczył minister i dodał, że opracowując przepisy, które przewidują dla nich niewielkie przecież wsparcie finansowe nie spodziewał się takich efektów.
 
Działalność Kół Gospodyń Wiejskich to dobry przykład przedsiębiorczości, pomysłowości na wsi i gotowości do podejmowania nowych wyzwań.
 
Podejście Smart Villages (inteligentnych wsi) ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi.
 
Warsztaty w Polsce mają na celu stworzenie możliwości wymiany informacji o inicjatywach i społecznościach działających zgodnie z ideą Smart Villages w szczególności w Europie Środkowej. Celem warsztatów jest omówienie, w jaki sposób te doświadczenia można przenieść do naszego kraju oraz zwiększyć znaczenie tej idei w nowej perspektywie finansowej. Smart Villages stwarza nowe możliwości np. poprawy mobilności, rozwoju przedsiębiorczości, korzystania z możliwości jakie daje np. biogospodarka i gospodarka o obiegu zamkniętym, zapewnienia wysokiej jakości edukacji i usług zdrowotnych lub zapobiegania wykluczeniu społecznemu.
 
Międzynarodowe warsztaty odbywają się w podziale na grupy, które omawiają wdrażanie  Smart Villages w różnych obszarach życia wsi:
  • w rozwiązywaniu problemów transportu i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
  • w rozwiązywaniu problemów edukacji, wykluczenia osób starszych i zdrowia na obszarach wiejskich;
  • w wykorzystaniu szans jakie niesie ze sobą biogospodarka (w tym krótkie łańcuchy dostaw żywności, energia odnawialna, Rolnictwo 4.0);
  • w odniesieniu do problemów horyzontalnych na wsi polskiej i europejskiej (dostęp do szerokopasmowego Internetu, dostępność usług cyfrowych, poziom kompetencji cyfrowych mieszkańców).
W zorganizowanych w Warszawie warsztatach uczestniczyli przedstawiciele 11 państw.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!