K. Jurgiel uczestniczył w Mazowieckim Forum Rolniczym

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył w Mazowieckim Forum Rolniczym zorganizowanym na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne przez Mazowiecką Izbę Rolniczą. W spotkaniu wzięło udział około 300 rolników – delegatów MIR z terenu całego województwa mazowieckiego.

K. Jurgiel uczestniczył w Mazowieckim Forum Rolniczym

Mazowieckie Forum Rolnicze

W pierwszej części obrad minister Jurgiel przedstawił uczestnikom spotkania główne założenia programu działań dla rolnictwa (wyrównanie warunków konkurencji w rolnictwie UE i polskim, stabilizacja na rynkach rolnych) oraz omówił bieżące prace resortu rolnictwa zwracając szczególną uwagę na procedowana obecnie w Sejmie ustawę w sprawie obrotu ziemią, projektowaną modyfikacje systemu rolniczych ubezpieczeń, walkę z nieuczciwą konkurencją. Szef resortu rolnictwa przedstawił też działania MR i RW dotyczące między innymi prac nad projektem ustawy o sprzedaży detalicznej, spółdzielniach rolników czy szkodach łowieckich i zapowiedział konsolidację instytucji zajmujących się bezpieczeństwem żywności oraz powołanie agencji rozwoju obszarów wiejskich.

- Naszym celem jest stabilne ekonomicznie rolnictwo i poprawa poziomu życia na wsi . Chcemy, żeby polska wieś była miejscem do godnego zamieszkania, do pracy i do wypoczynku – mówił Krzysztof Jurgiel.


W tym celu jak zaznaczył minister obecnie w resorcie rolnictwa opracowywany jest ,,Pakt dla obszarów wiejskich’’. Będzie to dokument o charakterze porozumienia społecznego i politycznego, integrujący zaangażowanie wielu podmiotów: administracji rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych w realizacji wspólnego celu, jakim jest rozwój obszarów wiejskich.

W drugiej zaś  części obrad Krzysztof Jurgiel odpowiadał na pytania rolników, które głównie koncentrowały się na  przyjętym przez rząd  projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: