Konferencja – „Stan oświaty rolniczej w Polsce”

Minister Rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, na zorganizowanej w Sejmie RP konferencji, przedstawił dziś stan oświaty rolniczej w Polsce.

Konferencja – „Stan oświaty rolniczej w Polsce”

Proces przejmowania szkół rolniczych przebiegał w latach 2007-2009. Aktualnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest organem prowadzącym i sprawującym nadzór nad 45 szkołami rolniczymi, które kształcą w 27 zawodach 12 942 uczniów. Wśród tych szkół znajdują się zasadnicze szkoły zawodowe, technika, technika uzupełniające i szkoły policealne.


„W bieżącym roku mamy zaplanowane w wydatkach budżetowych ponad 160 mln złotych dla 45 szkół i placówek rolniczych. Wydatki te systematycznie wzrastają i stanowią już znaczącą pozycję” – podkreślił minister Marek Sawicki.


„Szkoły rolnicze potrafią też skutecznie pozyskiwać środki unijne” – dodał minister i poinformował, że w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest to suma ponad 12,5 mln złotych, a w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – ponad 22,8 mln złotych.


„Aktualnie szkoły resortowe podpisały ogółem 56 porozumień o współpracy z branżowymi instytutami badawczymi” – podkreślił minister Marek Sawicki dodając, że „ta współpraca systematycznie się rozwija przyczyniając się do lepszego przygotowania absolwentów do realiów współczesności”.


„Chcę, aby współpraca szkół z instytutami, wyższymi uczelniami i ośrodkami doradztwa rolniczego dawała szansę na wyłapywanie młodych talentów w zakresie nauk rolniczych już w trakcie nauki w szkołach średnich, a później stwarzała im możliwości rozwoju naukowego” – powiedział minister.


Szef resortu poinformował również, że zmiany w szkoleniu praktycznym ukierunkowane są na współdziałanie z funkcjonującymi gospodarstwami rolnymi, co przynosi lepsze efekty niż korzystanie z dotychczasowej bazy przyszkolnej, która była przystosowana do zupełnie innych warunków.


Według ministra zarówno współpraca z ośrodkami akademickimi, jak nowe sposoby kształcenia praktycznego dają rzetelne podstawy do lepszego przygotowania młodzieży do realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz do korzystania z różnych instrumentów i mechanizmów wspierających rozwój polskiego rolnictwa, a tym samym do poprawy warunków pracy i życia na terenach wiejskich.


„Zależy mi też na tym, aby na bazie szkół rolniczych mogła powstać w Polsce sieć centrów kształcenia ustawicznego, która da możliwości poszerzenia swojej wiedzy zarówno uczniom, jak i pracującym już na swoich gospodarstwach rolnikom” – podkreślił minister Marek Sawicki i dodał, że „bez współpracy z nauką nie da się wdrożyć innowacyjności”.


Materiały z konferencji. (.pdf 1,43 MB)


Źródło: http://www.minrol.gov.pl/


Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!