Konsultacje ws. wycofania kolejnej transzy owoców i warzyw z rynku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że projekt przepisów, dotyczących wycofania produktów ogrodnictwa z rynku, został skierowany do konsultacji publicznych w dniu 5 stycznia br. z prośbą o przedstawienie ewentualnych uwag w terminie do dnia 9 stycznia br.

Konsultacje ws. wycofania kolejnej transzy owoców i warzyw z rynku

Wycofanie owoców i warzyw z rynku

Przypomnijmy, iż w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1371/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 1031/2014 ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. L Nr 366 z 20.12.2014, s. 20), w celu możliwie szybkiego wdrożenia ustanowionych na jego podstawie uregulowań, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło prace nad przygotowaniem przepisów nowelizujących rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1468).
 


Tagi:
źródło: