Lepsze warunki dla zwierząt w schroniskach

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podpisał dziś rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. Rozporządzenie zostało podpisane w obecności przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt posłanki Katarzyny Piekarskiej oraz pełnomocnika ministra ds. ochrony zwierząt Alberta Kurkowskiego.

Lepsze warunki dla zwierząt w schroniskach
– Bardzo się cieszę, że prace nad rozporządzeniem znalazły swój finał, bo jest to nasza odpowiedzialność za braci mniejszych. W momencie, kiedy możemy ulżyć cierpieniom zwierząt, postarajmy się to zrobić – powiedział wicepremier Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa poinformował również o prowadzeniu dalszych prac nad wzmacnianiem ochrony zwierząt, a zwłaszcza przeciwdziałaniem ich bezdomności.
 
– Za kilka miesięcy powinna być gotowa ustawa o przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt – zapowiedział wicepremier.

Wiceprezes Rady Ministrów zwrócił ponadto uwagę, że zgodnie z podpisanym rozporządzeniem wszystkie funkcjonujące w Polsce schroniska dla zwierząt mają rok na dostosowanie się do nowych wymogów.
 
– Rozwiązania, o które zabiegało wiele organizacji, znalazły się w tym rozporządzeniu, ale przed nami jeszcze wiele pracy – podkreśliła posłanka Katarzyna Piekarska.
 
– Jestem przekonana, że o lepszy los naszych braci mniejszych musimy walczyć ponad podziałami politycznymi. Jednak pamiętajmy, że najlepszym miejscem dla zwierząt domowych jest kanapa lub legowisko blisko człowieka, a nie schronisko – dodała przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt.

Pełnomocnik ministra ds. ochrony zwierząt Albert Kurkowski również podkreślił, że jest jeszcze wiele pracy do wykonania.

– Zrobiliśmy wszystko, na co pozwalała delegacja ustawowa i to na pewno pomoże w funkcjonowaniu schronisk, niezależnie od tego, kto je prowadzi – stwierdził pełnomocnik.

Podsumowanie nowelizacji rozporządzenia:
 • doprecyzowano odległość schronisk od siedzib ludzkich i obiektów,
 • wyodrębniono schroniska utrzymujące do 15 zwierząt (wyodrębnienie schronisk do 15 zwierząt następuje w odniesieniu do wymogu odległości, natomiast w odniesieniu do innych wymogów wyodrębnia się również schroniska utrzymujące do 35 zwierząt),
 • wprowadzono minimalne powierzchnie kojców dla psów i pomieszczeń dla kotów,
 • dookreślono zasoby rezerw karmy, wprowadzono obowiązek utrzymywania zapasu karmy, z którego schronisko jest zwolnione, jeśli zachowana jest ciągłość dostaw karmy,
 • dookreślono minimalne temperatury w pomieszczeniach dla wybranych grup zwierząt przebywających w schroniskach,
 • doprecyzowano warunki bioasekuracji w schroniskach,
 • zdefiniowano zasady dotyczące wybiegów i obowiązek udostępniania ich, pozwalającą na socjalizację psów i realizację zachowań właściwych dla gatunku,
 • dookreślono sposoby identyfikacji, obowiązek czipowania i wprowadzania do baz danych zwierząt przebywających w schronisku,
 • dookreślono sposoby leczenia, profilaktykę i pielęgnację zwierząt przebywających w schroniskach,
 • dodano zapis o obowiązkowym zatrudnieniu osoby, odpowiadającej za przestrzeganie przepisów, mającej wykształcenie w zawodzie technik weterynarii lub wykształcenie wyższe na kierunku weterynaria lub zootechnika i co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy ze zwierzętami, dopuszczalne jest także zawarcie umowy o świadczenie usług,
 • Vacatio legis – 12 miesięcy.
Projekt rozporządzenia był poddany szerokim konsultacjom publicznym, m. in. został wysłany bezpośrednio do ponad 150 schronisk dla zwierząt.
 


Tagi:
źródło: