M. Sawicki: W ostatnich 11 latach produkcja rolna wzrosła o 40%

Kolejna grupa rolników przebywała w poniedziałek, 29 dnia czerwca br., w ministerstwie uczestnicząc w szkoleniu na temat możliwości skorzystania z nowych rozwiązań wynikających z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Z rolnikami z gminy Inowłódz w powiecie tomaszowskim spotkał się minister Marek Sawicki.

M. Sawicki: W ostatnich 11 latach produkcja rolna wzrosła o 40%

- W ciągu ostatnich jedenastu lat polska wieś, polskie rolnictwo dokonały ogromnego skoku cywilizacyjnego. Nadrobiliśmy dystans – podkreślił minister Marek Sawicki zwracając się do uczestników szkolenia.

- Świadoma segmentacja polskiego rolnictwa wynika z potrzeby lepszego wykorzystania środków unijnych i krajowych oraz wzbogacenia oferty dla konsumentów – powiedział szef resortu.

Minister przypomniał, że w ciągu ostatnich 11. lat produkcja rolna w Polsce wzrosła o 40%, podczas gdy w krajach, które razem z nami wstępowały do Unii Europejskiej obniżyła się ona o około 10%.

- Ten nasz wzrost produkcji rolnej skutkuje tym, że około jej 1/3 wysyłamy na zewnątrz – poinformował minister Sawicki.

Szef resortu wskazywał na szanse pojawiające się w wyniku dyplomatycznej ofensywy na rzecz nowych rynków zbytu. Minister podkreślił, że niezbędna jest konsolidacja naszych producentów, którzy na tych nowych rynkach powinni występować wspólnie.

- Niedawno uzyskaliśmy dostęp do rynku indyjskiego dla naszych produktów mlecznych – powiedział minister dodając, że – na tym ogromnym rynku sukces może osiągnąć tylko duża grupa producentów występujących razem. Żadna pojedyncza firma nie ma szans. Chodzi o duże partie jednorodnego produktu.

Rozmawiając z rolnikami minister zwracał uwagę na możliwości wynikające z nowych regulacji zawartych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wskazywał na środki służące inwestycjom i wspólnemu inwestowaniu.

Szef resortu rolnictwa zachęcał do skorzystania z możliwości jakie wynikają w związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych związanych ze sprzedażą bezpośrednią. Zwracał uwagę, że rolnicy nie muszą rejestrować działalności gospodarczej i dalej pozostają w KRUS.

Minister poinformował także, że trwają rozmowy w sprawie współpracy między przetwórstwem a rolnikami i sieciami.

Podkreślił ponadto konieczność nauczenia się dobrego sprzedawania na rynkach zewnętrznych naszej bardzo dobrej żywności wysokiej jakości, którą dziś sprzedajemy zbyt tanio w stosunku do innych eksporterów.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!