Minister Sawicki spotkał się z producentami owoców i warzyw

Pod koniec ubiegłego tygodnia minister Marek Sawicki spotkał się z przedstawicielami producentów owoców i warzyw.

Minister Sawicki spotkał się z producentami owoców i warzyw

Spotkanie z producentami warzyw i owoców

Minister omówił aktualną sytuację na rynku owoców i warzyw. Poinformował o rezultatach ostatniej Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa oraz o zgłoszonym przez Polskę wniosku o uruchomienie przez Komisję Europejską kolejnego nadzwyczajnego mechanizmu wsparcia dla producentów owoców i warzyw.

Uruchomienie przez KE kolejnego wsparcia dla producentów owoców i warzyw, w tym jabłek, planowane jest po 1 stycznia 2015 r. i będzie obowiązywało do czerwca 2015 r.


W trakcie spotkania kontynuowano również dyskusję na temat możliwości uproszczeń w „Strategii krajowej dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2010-2016”.

Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowali, że w tym roku zostało zatwierdzone kolejne 8 programów operacyjnych zgłoszonych przez uznane organizacje producentów owoców i warzyw. Realizacja wspomnianych programów rozpocznie się od 1 stycznia 2015 r.

Spotkanie było także okazją do omówienia uwag dotyczących „Strategii krajowej dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2010-2016”, nadesłanych przez podmioty zrzeszające organizacje producentów i same organizacje producentów. Ponadto przedyskutowano możliwości uproszczeń w procedowaniu przez dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR zatwierdzania programów operacyjnych w oparciu o doświadczenia organizacji producentów zdobyte podczas opracowywania i zatwierdzania programów operacyjnych w ostatnich 2 latach.Tagi:
źródło: