Minister Sawicki w Bukareszcie

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki w dniach 28-29 października br. złożył wizytę w Rumunii. Była ona związana z organizowanym przez stronę rumuńską 9. Forum Współpracy Rolniczej i Ekonomicznej między Chinami a Europą Środkowo-Wschodnią, połączonym z targami INDAGRA.

Minister Sawicki w Bukareszcie

IX Forum Współpracy Rolniczej i Ekonomicznej między Chinami a Europą Środkowo-Wschodnią

Delegacja polska wzięła udział w oficjalnym programie otwarcia i zwiedzania targów, na których wystawiło się ponad 30 firm reprezentujących nasz sektor rolno-spożywczy.

Podczas Forum minister M. Sawicki przedstawił polskie osiągnięcia w zakresie modernizacji sektora rolno-spożywczego, dzięki czemu polska żywność cieszy się dziś bardzo dużym powodzeniem na całym świecie. Podkreślał, że nasze przedsiębiorstwa zdobyły już ogromne doświadczenie we współpracy z konsumentami z całego świata i są zainteresowane przedstawieniem partnerom zagranicznym takiej oferty, która odpowiadałaby ich potrzebom, a zarazem była konkurencyjna i nowoczesna.


Minister nawiązał też do spotkania premierów, które odbyło się w 2013 r. w Bukareszcie. Wyraził nadzieję, że spotkania formatu 16+1 przyczynią się do lepszego zrozumienia potrzeb Chin oraz państw Europy Środkowowschodniej.

Kluczowym elementem wizyty były spotkania bilateralne. 

Podczas spotkania z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Rumunii Danielem Constantinem omawiano kwestie WPR, PROW, rolnictwa ekologicznego oraz skutków zakazu importu produktów rolno-spożywczych, wprowadzonego przez Federację Rosyjską w sierpniu br. Minister Sawicki wyraził nadzieję na ponowne ożywienie kontaktów ze stroną rumuńską w wymiarze Grupy Wyszehradzkiej poszerzonej o Rumunię, Bułgarię i Słowenię.

Natomiast głównym tematem rozmów z  ministrem rolnictwa Chin Han Changfu były kwestie dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego. Minister M. Sawicki skupił się na kwestiach bezpieczeństwa produkowanej w Polsce żywności i zwrócił się z prośbą o jak najszybsze zakończenie procedur prowadzonych przez stronę chińską, zapewniając jednocześnie o gotowości strony polskiej do wyjaśniania wszelkich wątpliwości w tym zakresie. Podziękował też za zatwierdzenie polskich zakładów mleczarskich do eksportu na rynek chiński. Wyraził nadzieję na dalszy wzrost eksportu produktów mleczarskich z Polski, w szczególności mleka w proszku, masła i serów. Tymi produktami strona chińska wykazuje szczególne zainteresowanie.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: