MRiRW podsumowało pierwsze 100 dni swoich rządów

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel wraz z sekretarzami stanu: Zbigniewem Babalskim i Jackiem Boguckim oraz podsekretarzami stanu Ryszardem Zarudzkim i Rafałem Romanowskim przedstawili, w piątek 26 lutego, działania resortu rolnictwa w okresie 100 dni od expose premier Beaty Szydło.

MRiRW podsumowało pierwsze 100 dni swoich rządów

- Obejmując urząd dokonaliśmy oceny poprzedniej ekipy PO-PSL. Ten audyt przedstawi premier Beata Szydło w przyszłym tygodniu – poinformował minister Jurgiel dodając, że uwzględniając stan zastany i szerokie konsultacje społeczne przygotowany został Program działań MRiRW na najbliższe cztery lata.

- Realizując nasze przedwyborcze zobowiązania zawiesiliśmy wejście w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która była przygotowana przez poprzedników – poinformował minister.


Do sejmu został skierowany projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Zmierza on do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym nabywaniem przez osoby, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze. Obowiązujące obecnie w tej materii przepisy prawne w niewystarczający sposób przeciwdziałają spekulacyjnemu nabywaniu nieruchomości rolnych.

- Najważniejszą zmianą jest to, że nabywcą ziemi rolnej może być tylko rolnik indywidualny – podkreślił szef resortu rolnictwa zwracając jednocześnie uwagę na to, że proponowane przepisy są mniej restrykcyjne niż obowiązujące w wielu innych państwach unijnych. Sprzedaż ziemi rolnej po nabyciu jej od państwa, np. we Francji dopuszczalna jest dopiero po 15 latach, a w Polsce proponuje się 10 lat.

Kolejną kwestią przedstawioną przez ministra była sprawa rozwoju obszarów wiejskich.

- Pakt dla obszarów wiejskich jest jednym z elementów strategii rozwoju opracowanej przez wicepremiera Morawieckiego – powiedział minister Jurgiel dodając, że – jest to jeden z filarów dalszego rozwoju kraju.

Pakt podzielony jest na dwa etapy – do roku 2018 i do roku 2020. W efekcie jego realizacji powinno nastąpić zbliżenie poziomów życia na wsi i w mieście.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: