MRiRW: Trzeci dzień wizyty w USA

Ostatniego dnia wizyty w USA minister Marek Sawicki spotkał się z komisarzem ds. rolnictwa Stanu Nowy Jork Richardem Ballem.

MRiRW: Trzeci dzień wizyty w USA

Minister Sawicki przedstawił potencjał polskiego rolnictwa, a także wnioski z rozmów z administracją USA nt. dopuszczenia polskich produktów rolno-spożywczych do rynku amerykańskiego. Szef resortu rolnictwa podkreślił, że polska żywność nie stanowi konkurencji dla produkcji amerykańskiej, a stanowi uzupełnienie jakościowej oferty, na którą istnieje popyt szczególnie w takich miejscach, jak aglomeracja nowojorska. Minister zwrócił się z prośbą o wsparcie polskich przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego w nawiązywaniu kontaktów z zainteresowanymi dystrybutorami w USA. Dzięki uprzejmości władz stanowych, polska delegacja zwiedziła kilka farm miejskich na terenie Nowego Jorku, które prowadzą uprawy rolne w połączeniu z realizacją celów socjalnych lub naukowych.

Minister M. Sawicki wziął również udział w Okrągłym Stole Sektora Spożywczego, zorganizowanym przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji oraz Konsulat Generalny w Nowym Jorku. Podczas spotkania polscy importerzy żywności dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi strategii marketingowych i możliwości lokowania polskich produktów na rynku USA. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że istnieje potrzeba podejmowania wspólnych przedsięwzięć administracji i biznesu w Polsce i USA, dzięki którym polskie produkty mogłyby szerzej zagościć na rynku amerykańskim.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!