MRiRW: Walczymy o eksport drobiu oraz jaj do USA

Pierwszego dnia wizyty w USA minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, spotkał się z sekretarzem rolnictwa USA Tomem Vilsackiem.

MRiRW: Walczymy o eksport drobiu oraz jaj do USA

Minister Sawicki, omawiając dotychczasową współpracę polsko-amerykańską oraz potencjał polskiego rolnictwa stwierdził, że istotne znaczenie ma kwestia dostępu do rynku, tym bardziej, że amerykańscy konsumenci zasługują na dobrą polską żywność. Polska, pomimo że jest znaczącym producentem wielu produktów żywnościowych na świecie, w porównaniu ze skalą produkcji amerykańskiej branży, nie stanowi konkurencji dla tamtejszych producentów. Polska żywność może jednak stanowić doskonałe uzupełnienie oferty dla amerykańskich konsumentów. W tym kontekście minister zwrócił uwagę na konieczność jak najszybszego zakończenia uzgodnień w zakresie dostępu mięsa drobiowego i jego produktów, a także jabłek i gruszek na rynek amerykański. Ponadto strona polska jest zainteresowana uzyskaniem dostępu dla jaj i produktów jajecznych oraz wołowiny. Kolejną kwestią do uzgodnienia pozostaje dostęp polskiego tytoniu do rynku USA.

Sekretarz T. Vilsack podkreślił konieczność wzajemności we współpracy, w szczególności w kontekście prowadzonych negocjacji  Transatlantyckiej Umowy o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym UE-USA TTIP i zróżnicowanych oczekiwań UE i USA, wskazując szczególnie na kwestie GMO i oznaczeń geograficznych.


Strony potwierdziły znaczenie współpracy naukowej i innowacji w rolnictwie.

Kontynuacją spotkania z sekretarzem T. Vilsackiem były techniczne uzgodnienia z Administratorem Służby ds. Bezpieczeństwa i Inspekcji Żywności FSIS Alfredem Almazną. Podczas spotkania strona amerykańska udzieliła dokładnych wyjaśnień w zakresie finalizacji procedury dostępu polskiego mięsa drobiowego i jego produktów do rynku USA. Zgodnie ze stanowiskiem strony USA, istnieje prawdopodobieństwo uruchomienia eksportu z Polski do końca 2015 r. Dodatkowo pomyślną okolicznością dla strony polskiej będzie możliwość zatwierdzania zakładów na zasadzie prelistingu. Ponadto, udzielono wyjaśnień dotyczących dostępu jaj oraz produktów jajecznych. Z uwagi na dotychczasową współpracę i zakończone już procedury, procesy te powinny być zdecydowanie przyspieszone.

Pierwszego dnia wizyty w USA minister M. Sawicki spotkał się również z przedstawicielami biznesu, zrzeszonymi w Polsko-Amerykańskiej Izbie Biznesu, prezentując potencjał polskiego rolnictwa i jakość polskich produktów. Szef polskiego resortu rolnictw zachęcał do inwestowania w Polsce oraz do współpracy z polskimi instytutami naukowymi w celu tworzenia bardziej innowacyjnych produktów.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!