Naukowcy i producenci o sytuacji w przemyśle spirytusowym

- Nasze cele to m.in. transfer wiedzy i innowacje. Dotyczy to także zagospodarowania odpadów z produkcji rolnej i efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, który uczestniczył w seminarium poświęconym sytuacji w przemyśle spirytusowym.

Naukowcy i producenci o sytuacji w przemyśle spirytusowym
W ministerstwie spotkali się naukowcy z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego oraz przedstawiciele gorzelni rolniczych.
 
Rozpatrywano różne aspekty związane z wykorzystaniem odpadów z produkcji rolnej i z efektywnością pracy gorzelni rolniczych.
 
Wskazano m.in. na kwestie dotyczące zapobiegania marnotrawieniu żywności poprzez zagospodarowywanie odpadowego surowca rolno-spożywczego w produkcji alkoholu etylowego. Zwrócono także uwagę, że gorzelnie rolnicze to również zakłady utylizacyjne dla gospodarki odpadowej na terenach wiejskich.
 
Naukowcy prezentowali alternatywne źródła energii dla gorzelni rolniczych, jako ograniczenie zużycia węgla kamiennego.  Uczestniczy seminarium dyskutowali ponadto o ekonomicznych i ekologicznych aspektach produkcji biokomponentów dla biopaliw.
 
Podniesiona została także kwestia gorzelni rolniczych, jako partnera zróżnicowanego rolnictwa z uwzględnieniem ochrony wód Bałtyku w nawiązaniu do dyrektywy azotanowej.
 
Podczas spotkania minister Jurgiel poinformował również o przygotowywanych przez resort uproszczeniach wymogów administracyjnych dla gorzelni, które będą ubiegać się o uzyskanie wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych. Projekt ustawy jest już po konsultacjach wewnętrznych.
 
Projektowane zmiany umożliwią gorzelniom posiadającym wpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego uzyskanie na uproszczonych zasadach wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych. Dotyczyć to będzie produkcji  napojów spirytusowych w ilości nieprzekraczającej 10 000 l w przeliczeniu na alkohol 100% w skali roku (w tym okowit zbożowych, okowit owocowych czy tzw. nalewek) na bazie alkoholu etylowego, wytworzonego we własnym przedsiębiorstwie w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej produktów rolniczych.
 
Celem uproszczenia jest stworzenie gorzelniom możliwości wykonywania produkcji napojów spirytusowych bez potrzeby ponownego występowania do odpowiednich organów o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków wykonywania działalności gospodarczej regulowanej w zakresie wyrobu napojów spirytusowych, wymagane przy wpisie upoważniającym do wykonywania wyrobu alkoholu etylowego. W tym przypadku do produkcji napojów spirytusowych będą wykorzystane te same obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu alkoholu etylowego.


Tagi:
źródło: