O ASF na spotkaniu ministrów ds. rolnictwa w Talinie

Podsekretarz stanu Ewa Lech w miniony piątek reprezentowała Polskę podczas kolejnego spotkania ministrów ds. rolnictwa oraz głównych lekarzy weterynarii poświęconego tematyce afrykańskiego pomoru świń (ASF).

O ASF na spotkaniu ministrów ds. rolnictwa w Talinie

Spotkanie zostało zorganizowane w Tallinie przez estońskie Ministerstwo Rolnictwa. Obok ministrów rolnictwa i głównych lekarzy weterynarii z  Estonii, Finlandii, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia i Słowacja, uczestniczyli w nim: członek Komisji Europejskiej, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis oraz przedstawiciele DG SANTE.

Wiceminister Ewie Lech towarzyszyli: Główny Lekarz Weterynarii Włodzimierz Skorupski, oraz Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach Krzysztof Niemczuk.


W trakcie spotkania omówiono aktualną sytuację epizootyczną w zakresie ASF w państwach członkowskich, gdzie notowane są ogniska i przypadki tej choroby (Estonia, Litwa, Łotwa i Polska). Przeanalizowano także stopień przygotowania państw, które są wprawdzie obecnie wolne od ASF (Finlandia, Rumunia, Słowacja i Węgry), ale najbardziej  narażone na przeniesienie wirusa z terytorium państw trzecich, takich jak Białoruś, Federacja Rosyjska, czy Ukraina. Omówiono również przyszłe wyzwania w zarządzaniu kryzysowym, wskazując na szczególną rolę ścisłej współpracy i koordynacji działań realizowanych przez poszczególne państwa członkowskie oraz możliwości współpracy naukowej w kwestiach dotyczących ASF.

Komisarz Andriukaitis podkreślił, że docenia skuteczne działania Polski prowadzone na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby. Dzięki temu zasięg obszarów występowania ASF  nie uległ zasadniczym  zmianom od 2014 r., co świadczy  o skuteczności przyjętej i realizowanej strategii zwalczania ASF, której kluczowym elementem jest obecnie umiejętne zarządzanie populacją dzików, stanowiących rezerwuar tej choroby.  Komisarz przypomniał również, że KE jest gotowa współfinansować ukierunkowane działania kontrolne w zakresie ASF w państwach trzecich, w tym na terytorium Ukrainy, gdzie systematycznie wzrasta liczba ognisk  i przypadków tej choroby. Aby uzyskać takie współfinansowanie Ukraina musi jednak przedstawić odpowiedni plan kontroli ASF, co nie zostało jak dotychczas dokonane.

Czytaj dalej na następej stronie...Tagi:
źródło: