Ocena skutków strategii „Od Pola do Stołu” dla sektora mleczarskiego

– Strategia „Od Pola do Stołu” stwarza szansę dogonienia tego, co dzieje się w krajach zachodnich Wspólnoty. W tym kontekście trzeba zauważyć, że mleczarstwo jest liderem zarówno w produkcyjności, jak i eksporcie. Jako minister chcę służyć Państwu pomocą, chociażby w otwieraniu nowych rynków międzynarodowych – powiedział dziś minister Grzegorz Puda.

Ocena skutków strategii „Od Pola do Stołu” dla sektora mleczarskiego
Minister uczestniczył w konferencji „Ocena skutków Strategii Od Pola do Stołu dla sektora mleczarskiego”, zorganizowanej w formie zdalnego spotkania, przez Polską Izbę Mleka.
 
Sektor mleczarski w Polsce ma szczególną rolę również pod względem znaczenia dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Przyczynia się on do zagospodarowania trwałych użytków zielonych. Dodatkowo wzrost wydajności mlecznej krów w połączeniu z modernizacją gospodarstw przyczyniają się do zmniejszenia jednostkowego śladu węglowego w produkcji mleka w Polsce. Jednocześnie sektor ten ma duży udział w kreowaniu dochodów w rolnictwie, szczególnie w mniejszych i średniej wielkości gospodarstwach, które dominują w strukturze naszego rolnictwa.
 
Minister Grzegorz Puda zwrócił uwagę, że sektor mleczarski jest liderem postępu technicznego. 
 
– W nowym PROW będziemy chcieli skierować znaczne środki na przetwórstwo, dlatego zachęcam do konsultacji i przesyłania swoich uwag bezpośrednio do ministerstwa rolnictwa – zaapelował szef resortu rolnictwa do uczestników konferencji.

– Spółdzielczość ma w mleczarstwie kluczowe znaczenie, dlatego uważam, że konieczna jest nowa ustawa, która będzie odpowiadała wyzwaniom współczesności. Będę chciał te propozycje szeroko konsultować z całym środowiskiem mleczarskim i spółdzielczym, do czego zapraszam już teraz – podkreślił minister Grzegorz Puda.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: