Podział dodatkowej kwoty dorszy i łososi

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2011 r. (Dz. U. Nr 240, poz. 1607), minister właściwy do spraw rybołówstwa uprzejmie informuje, że wysokość dodatkowej i niewykorzystanej kwoty połowowej wynosi – dla dorszy 5 153,5 tony, dla - łososi - 202 sztuki.

Podział dodatkowej kwoty dorszy i łososi

Kwota połowowa śledzia stada zachodniego została w całości rozdysponowana.


Podział dodatkowych kwot dorszy i łososi nastąpi zgodnie z zasadami określonymi we wspomnianym wyżej rozporządzeniu.


Wnioski o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej dorsza i łososia należy składać do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wraz z wnioskiem o zmianę specjalnego zezwolenia połowowego, za pośrednictwem właściwego Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w terminie 14 dni, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu.


Źródło: http://www.minrol.gov.pl/


Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!