łososie i strony powiązane

 • 2018-06-09

  Stan zasobów ryb Bałtyku i zalecanych przez ICES dopuszczalnych połowach (TAC) w 2019 roku

  Ryby

  Międzynarodowa Rada do Badań Morza (ICES) 31 maja ogłosiła najnowsze wyniki badań stanu zasobów podstawowych gatunków ryb eksploatowanych na Bałtyku oraz przedstawiła zalecenia odnośnie wielkości kwot połowowych w roku 2019 (ICES, 2018).

 • 2016-05-05

  Połowy ryb bałtyckich o 25% wyższe niż rok temu (I-II 2016)

  Ryby

  W okresie styczeń-luty 2016 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 27,3 tys. ton i były o 25,8% wyższe niż w porównywalnych miesiącach roku poprzedniego - Krzysztof Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • 2016-03-21

  Wysokie połowy ryb bałtyckich w styczniu br.

  Ryby

  W styczniu 2015 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 10,45 tys. ton i były o 33,4% większe niż w porównywalnym miesiącu roku poprzedniego - analizuje Krzysztof Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • 2016-01-04

  Połowy ryb bałtyckich wzrosły o 13% do 118 tys. ton (I-X 2015)

  Ryby

  W okresie styczeń-październik 2015 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 117,7 tys. ton i były o 12,8% wyższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Zwyżka połowów dotyczyła wszystkich ważniejszych gatunków ryb, z wyjątkiem storni, gdzie nastąpił spadek o 26,9% do 8,5 tys. ton - analizuje Krzysztof Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • 2015-10-07

  Wzrost połowów ryb z Bałtyku (I-VII 2015)

  Ryby

  W okresie styczeń-lipiec 2015 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 91,9 tys. ton i były o 8,7% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego - podaje Krzysztof Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • 2015-08-03

  Wyższe połowy ryb z Bałtyku

  Ryby

  W maju 2015 r. połowy ryb na Bałtyku były większe niż w analogicznym czasie roku poprzedniego o 36% i wyniosły 14,5 tys. ton - podaje Krzysztof Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • 2015-08-01

  Przetwórstwo ryb bałtyckich (I-IV 2015)

  Przetwórstwo spożywcze

  Produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych zakładach przemysłu rybnego zatrudniających powyżej 49 osób wyniosła w okresie styczeń-kwiecień 2015 r. 142 tys. ton i była o 3,3% wyższa niż rok wcześniej - podaje Krzysztof Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • 2015-07-27

  Przetwórstwo ryb bałtyckich (Q1 2015)

  Przetwórstwo spożywcze

  Produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych zakładach przemysłu rybnego zatrudniającego powyżej 49 osób wyniosła w I kwartale 2015 r. 96 tys. ton, a więc była o 6,5% niższa niż rok wcześniej – podaje Krzysztof Hryszko w czerwcowym wydaniu Rynku Rolnego.

 • 2015-07-23

  Połowy ryb bałtyckich (I-IV 2015)

  Ryby

  W okresie styczeń-kwiecień 2015 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 64 tys. ton i były o 2,1% wyższe niż w tym samym czasie roku poprzedniego – podaje Krzysztof Hryszko w czerwcowym wydaniu Rynku Rolnego.

 • 2015-01-12

  Przetwórstwo ryb bałtyckich

  Przetwórstwo spożywcze

  Produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych zakładach przemysłu rybnego, gdzie zatrudnienie wynosi powyżej 50 osób, w okresie trzech kwartałów 2014 r. ukształtowało się na poziomie 264 tys. ton i było o 8,6% niższa niż w tym samym czasie roku poprzedniego - podaje Krzysztof Hryszko w grudniowym wydaniu Rynku Rolnego.

 • 2014-06-04

  Połowy i przetwórstwo ryb bałtyckich (I-IV 2014)

  Ryby

  Połowy ryb na Bałtyku w okresie styczeń-kwiecień 2014 r. wyniosły 55,9 tys. ton i były o 27,6% mniejsze niż w analogicznym czasie roku poprzedniego - podaje Krzysztof Hryszko w majowym wydaniu Rynku Rolnego.

 • 2013-11-16

  Połowy i przetwórstwo ryb bałtyckich (I-VIII 2013)

  Ryby

  W okresie od stycznia do sierpnia 2013 roku połowy ryb na Bałtyku kształtowały się na poziomie 119,1 tys. ton i były o 29,3% wyższe niż w tym samym czasie roku poprzedniego – podaje Krzysztof Hryszko w październikowym wydaniu Rynku Rolnego.

 • 2013-10-17

  Rynek ryb w Polsce (I-VII 2013)

  Ryby

  W sezonie od stycznia do końca lipca 2013 roku obserwowano wzrost połowów ryb na Morzu Bałtyckim – informuje Krzysztof Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej we wrześniowym Raporcie Rolnym.

 • 2012-11-15

  Wrzodzienica w pomorskich rzekach może zagrozić ludziom

  Ryby

  Polskie rzeki zaatakowane zostały ze zdwojona siłą przez bakterie wrzodzienicy.

 • 2011-03-29

  Podział dodatkowej kwoty dorszy i łososi

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2011 r. (Dz. U. Nr 240, poz. 1607), minister właściwy do spraw rybołówstwa uprzejmie informuje, że wysokość dodatkowej i niewykorzystanej kwoty połowowej wynosi – dla dorszy 5 153,5 tony, dla - łososi - 202 sztuki.