Posiedzenie Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Tematami przewodnimi rolnictwo ekologiczne i uproszczenie WPR

Na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa dyskusję zdominowały dwa tematy: rolnictwo ekologiczne oraz uproszczenie WPR.

Posiedzenie Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Tematami przewodnimi rolnictwo ekologiczne i uproszczenie WPR

Produkcja ekologiczna

Pierwszą dyskutowaną kwestią był projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Prezydencja łotewska podjęła próbę wypracowania wspólnego stanowiska Rady na negocjacje trójstronne z Parlamentem Europejskim oraz Komisją Europejską. Minister Marek Sawicki w swoim wystąpieniu wskazał, że przygotowany tekst kompromisowy uwzględnia niektóre postulaty zgłaszane przez Polskę, jednocześnie podkreślił potrzebę dalszych prac tak aby tzw. Podejście Ogólne zawierało elementy uproszczenia tego systemu produkcji  i w sposób wymierny było odczuwalne w praktyce. W szczególności dotyczy to częstotliwości kontroli, obecności pozostałości środków niedozwolonych w produkcji ekologicznej,  wymogu  stosowania oświadczeń oraz procedury przystępowania do systemu rolnictwa ekologicznego.

W związku z szeregiem wątpliwości zgłaszanych przez państwa członkowskie, nie udało się przyjąć Podejścia Ogólnego, a dalszą debatę w tym zakresie Prezydencja przełożyła na czerwcowe posiedzenie Rady Ministrów.

Uproszenie Wspólnej Polityki Rolnej

Drugim ważnym punktem obrad Rady AGRIFISH było przyjęcie projektu konkluzji Rady w sprawie uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej. W toku przeprowadzonej dyskusji ministrowie   przyjęli niniejszy projekt jednomyślnie. Konkluzje wskazują na potrzebę zmniejszenia obciążeń administracyjnych i związanych z nimi kosztów ponoszonych przez rolników i innych beneficjentów, organizacji producentów oraz administracji krajowych. W przyjętym dokumencie przedstawiono elementy WPR, które wymagają najpilniejszej uwagi i podjęcia działań w celu uproszczenia. Ministrowie zwrócili się do Komisji Europejskiej o przedstawienie konkretnych inicjatyw na rzecz uproszczenia WPR.

Czytaj dalej na następnej stronie...

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!