Produkty mleczne, owoce i warzywa w szkole

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2018/2019.

Produkty mleczne, owoce i warzywa w szkole
W projekcie rozporządzenia na realizację programu w roku szkolnym 2018/2019 zaproponowano łączną kwotę 234,1 mln zł, w tym z budżetu krajowego 128,1 mln zł.

W wyniku konsultacji społecznych stawka pomocy finansowej na porcję mleka i produktów mlecznych została ustalona w wysokości 0,75 zł. Stawka pomocy na porcję owoców i warzyw będzie na tym samym poziomie.

 
Realizacja programu szkolnego ma na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej właściwych nawyków żywieniowych, a zaproponowane środki finansowe i zasady realizacji programu powinny przyczynić się do dalszego wzrostu zainteresowania spożywaniem krajowych, zdrowych produktów mlecznych oraz owoców i warzyw.


Tagi:
źródło: