Rada Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE w Luksemburgu, polski wniosek w sprawie podjęcia interwencji na rynku mleka

26 kwietnia minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa, która odbywała się w Luksemburgu. Głównym punktem obrad w pierwszym dniu Rady była dyskusja ministrów na temat kształtu płatności bezpośrednich po 2013 r.

Rada Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE w Luksemburgu, polski wniosek w sprawie podjęcia interwencji na rynku mleka

Komisarz Dacian Ciolos uzasadniał konieczność kierowania płatności bezpośrednich tylko do aktywnych rolników. Bronił modelu wsparcia ryczałtowego dla małych gospodarstw zwolnionych z pewnych zobowiązań środowiskowych oraz podkreślił potrzebę wspierania we wszystkich państwach członkowskich młodych rolników poprzez podwyższone płatności bezpośrednie. Generalnie kwestie te nie wzbudzały wielkich kontrowersji w dyskusji. Państwa członkowskie apelowały o większą elastyczność we wdrażaniu płatności bezpośrednich. Proponowały opcjonalne, a nie obowiązkowe wprowadzanie płatności dla małych gospodarstw lub młodych rolników, a dopłaty do obszarów o niekorzystnych warunkach mogły realizować w II filarze WPR. Najwięcej kontrowersji wzbudza kwestia wyrównywania dopłat bezpośrednich dla rolników zarówno wewnątrz kraju (pomiędzy regionami), jak i pomiędzy państwami członkowskimi. Jest kilka krajów, które zdecydowanie odrzucają wyrównywanie dopłat bezpośrednich pomiędzy rolnikami argumentując, że zagrozi to utrzymaniu produkcji w pewnych regionach oraz przyczyni się do porzucania ziemi rolniczej. Inne państwa, w tym Polska, prezentują stanowisko, że płatności należy wyrównać jak najszybciej, gdyż obecny system płatności zakłóca warunki konkurencji na jednolitym rynku UE.
 

Nowe państwa członkowskie, w tym Polska, chcą też utrzymania obecnego systemu SAPS bez wprowadzania uprawnień do płatności.
 

Pod obrady Rady Ministrów Polska zgłosiła wniosek o wprowadzenie interwencji na rynku masła i mleka w proszku, w tym subsydiów do eksportu. Powodem jest pogarszająca się sytuacja cenowa na tym rynku. Polski wniosek poparły następujące państwa : Hiszpania, Węgry, Portugalia, Litwa, Łotwa. Komisja Europejska zapowiedziała monitorowanie i analizowanie sytuacji na rynku mleka, jednak nie zgodziła się na podjęcie działań na obecnym etapie. W sprawach różnych Węgry razem z Polską i innymi krajami (Bułgaria, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowenia i Słowacja) zwróciły się do Komisarza rolnego o wyjaśnienie powodu zmniejszenia finansowania grup producentów owoców i warzyw. Komisarz wskazywał w odpowiedzi na gwałtownie rosnące skutki budżetowe tego programu i konieczność wprowadzenia limitu na finansowanie grup. Z ogólnego budżetu na 2012 r. w kwocie 300 mln euro - 174 mln euro kierowane jest na wsparcie grup owoców i warzyw w Polsce.

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!