Rozmowy o przyszłości WPR w Bawarii

Minister Marek Sawicki na zaproszenie ministra wyżywienia, rolnictwa i leśnictwa Bawarii Helmuta Brunnera wziął udział w Międzynarodowej Konferencji pt.: „Zmniejszanie barier biurokratycznych we Wspólnej Polityce Rolnej”, która odbyła się 14 marca we Freising koło Monachium. W konferencji uczestniczył również komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacian Ciolos.

Rozmowy o przyszłości WPR w Bawarii

Minister Marek Sawicki został poproszony o wygłoszenie referatu wprowadzającego. Świadczy to o tym jak liczącym się partnerem, w trwającej aktualnie debacie o przyszłości WPR, jest Polska. W wystąpieniu minister Sawicki określił obecną WPR jako politykę konserwatywną, defensywną i wymagającą zmian. Wezwał uczestników konferencji do podjęcia głębokiej i odważnej reformy, w oderwaniu od bieżących narodowych egoizmów i z uwzględnieniem wyzwań, którym musi sprostać WPR po 2013 roku. Warunkiem uproszczenia WPR jest, w opinii Ministra Sawickiego, określenie na nowo celów I i II filaru tej polityki.


„Wspólna Polityka Rolna w nowej perspektywie finansowej nie może pozostać zbiorem 27. różnych polityk narodowych. Powinniśmy skonstruować ja tak, aby miała charakter prawdziwie wspólnotowy” – podkreślił minister.


Zaprezentowana przez ministra Sawickiego polska propozycja reformy WPR zakłada prosty i przejrzysty schemat: I filar stanowiący wsparcie dla rolników „poprawnych” tzn. tych, którzy wypełniają wymogi wspólnotowe w ramach wzajemnej zgodności i II filar dla rolników „aktywnych” tj. tych, którzy rozwijają swoje gospodarstwa i realizują nowe cele wspólnotowe. Ma to być wsparcie nieobowiązkowe na rozwój, innowacje i poprawę konkurencyjności. Minister Sawicki opowiedział się ponadto za uproszczeniem kryteriów wyznaczania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Jego zdaniem kryteria te powinny być mierzalne i obiektywne.


W trakcie pobytu w Bawarii Minister Sawicki odbył także spotkanie na temat przyszłości WPR z przewodniczącym Związku Zawodowego Rolników Niemieckich Gerdem Sonnleitnerem. Według ministra Sawickiego to właśnie organizacje zawodowe rolników powinny stanąć na czele ruchu dążącego do zmian WPR. Przewodniczący Sonnleitner wyraził uznanie dla koncepcji przyszłej WPR zaprezentowanej przez polskiego ministra i przyznał, że w wielu kwestiach podziela jego stanowisko. Z perspektywy Gerda Sonnleitnera kluczową kwestią na obecnym etapie jest utrzymanie budżetu na WPR na co najmniej obecnym poziomie.


Minister Sawicki wymienił poglądy co do przyszłości WPR także z sekretarzem stanu w Federalnym Ministerstwie Wyżywienia, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów Robertem Kloosem, jak również z ministrem wyżywienia, rolnictwa i leśnictwa Bawarii Helmutem Brunnerem.


Wizyta w Bawarii była okazją do kolejnego spotkania z komisarzem Dacianem Ciolosem, z którym minister Marek Sawicki odwiedził gospodarstwo ekologiczne Schneiderhof w Bawarii. Gospodarstwo to od ponad 250 lat prowadzone jest przez rodzinę Märkl. Na 14 ha uprawiane są tam ziemniaki odmian jadalnych i przemysłowych, a na 1 ha warzywa. Produkty wytwarzane w gospodarstwie docierają do konsumentów najkrótszą drogą – poprzez sklep prowadzony przez właścicieli.


Zarówno komisarz Ciolos, jak i minister Sawicki opowiedzieli się za wspieraniem, w przyszłej WPR, gospodarstw rodzinnych produkujących zdrową, ekologiczną żywność na potrzeby lokalnego rynku.


Źródło: http://www.minrol.gov.pl/


Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!