Rozmowy o rolnictwie z przedstawicielami francuskich mediów

O więcej odwagi w reformowaniu Wspólnej Polityki Rolnej zaapelował dziś, za pośrednictwem dziennikarzy, do francuskich decydentów i polityków minister Marek Sawicki.

Rozmowy o rolnictwie z przedstawicielami francuskich mediów

Minister spotkał się z grupą przebywających w Polsce przedstawicieli głównych francuskich, rolniczych mediów. Podczas rozmowy minister zaznaczył, że Polska jest dopiero od 7 lat członkiem Unii Europejskiej. „Polska to młode unijne państwo, prężne i jeszcze niezmęczone, dlatego jesteśmy bardzo zainteresowani udziałem w kształtowaniu Wspólnej Europy, zarówno w zakresie gospodarki, finansów, jak i rolnictwa. Jesteśmy państwem aktywnym i najtrudniejsze dwa lata kryzysu przechodzimy dość dobrze, dlatego jesteśmy silnym, dobrym partnerem dla pozostałych członków UE” – podkreślił minister.


Podczas polskiej Prezydencji w UE, poza kontynuacją działań węgierskich w zakresie rolnictwa, mamy też wyznaczone własne cele. Nasze priorytety to reforma systemu płatności bezpośrednich, wypracowanie kompleksowych i komplementarnych zasad wsparcia obszarów wiejskich oraz poprawa bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o rozwój energii odnawialnej przy wykorzystaniu biomasy i odpadów z rolnictwa. „Ważnym obszarem jest też reforma Wspólnej Polityki Rybackiej. Mam nadzieję, ze wypracujemy nowy jej kształt. Zależy nam na tym, aby kwoty połowowe po 2012 roku określać na podstawie faktycznych zasobów ryb, a nie możliwości połowowych poszczególnych państw. Trzeba wypracować takie rozwiązania, które doprowadzą do odnowy zasobów ryb w Bałtyku” – podkreślił minister Sawicki. Jako kierunki kontynuacji Prezydencji węgierskiej minister Sawicki wskazał pakiet jakościowy i mleczny.


Odpowiadając na pytania dziennikarzy minister podkreślił, że chcemy, aby Wspólnota Europejska była sprawiedliwa i aby wszystkie kraje traktowały się po partnersku. „Obecna WPR nie odpowiada wyzwaniom współczesności. Światowy wzrost popytu na żywność jest praktycznie w Europie niezauważalny. Od 30 lat nie ma w Unii Europejskiej wzrostu produkcji żywności. Rynek UE jest otwarty i nie chcemy, aby system płatności zakłócał konkurencyjność poprzez nierówne wsparcie. Dziś przy podobnych kosztach produkcji estońscy rolnicy otrzymują wsparcie bezpośrednie w wysokości 90 euro do ha, francuscy 350, a greccy 580. Dzisiejsze płatności wynikają z zaszłości historycznych i nie można nadal utrzymywać tego stanu” – zaznaczył minister.


Polska proponuje głębokie i odważne zmiany WPR po 2013 roku. I filar powinien stanowić płatność stabilizacyjną, podstawową i jednolitą dla wszystkich państw, która będzie uzupełniana płatnościami za ponadstandardowe wymagania lub produkcję w niekorzystnych warunkach, lub za spełnianie wysokich wymagań w zakresie ochrony środowiska. Pozostałe środki na działania pro-rozwojowe w zakresie, jaki UE uzna za strategiczne, jak np. zazielenianie, czy produkcja ekologiczna, powinny znaleźć się w II filarze. To właśnie z tych środków można byłoby realizować nowe inwestycje.


„Z polityki gotowości produkcyjnej śmiało przejdźmy do polityki rozwoju, aktywności i innowacyjności” - zaapelował minister Sawicki.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!