Rozmowy ws. regulacji związanych ze sprzedażą ziemi

Dnia 30 marca 2015 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi doszło do roboczego spotkania dotyczącego wypracowania propozycji, które mają uregulować sprawy związane z obrotem nieruchomościami nabytymi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez spółki prawa handlowego.

Rozmowy ws. regulacji związanych ze sprzedażą ziemi

Sprzedaż ziemi

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele MRiRW, Agencji Nieruchomości Rolnych, a także samorządu województwa zachodniopomorskiego, Kółek Rolniczych i Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Pomimo zaproszenia nie pojawili się reprezentanci NSZZ RI „Solidarność”.

Rozmowy dotyczyły głównie poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, który został właśnie skierowany do prac w sejmowej podkomisji. Uczestnicy zastanawiali się jak projekt ulepszyć tak, aby przed 1 maja 2016 r. ułatwić nabywanie gruntów ornych przez indywidualnych rolników na powiększanie gospodarstw.

Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Nieruchomości Rolnych poinformowali także stronę związkową o efektach prac zespołu roboczego, który od 11 lutego w ministerstwie rolnictwa opracowywał mechanizmy, które realizowałby rolnicze postulaty komitetów protestacyjnych. Ponadto omówiono realizację ustaleń z dnia 11 stycznia 2013 r. zawartych pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych a przedstawicielami protestujących rolników województwa zachodniopomorskiego.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!