Znamy stan realizacji dopłat bezpośrednich, rolnośrodowiskowych i ekologicznych

Podsekretarz stanu, Ryszard Zarudzki uczestniczył w VIII posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wiceminister przedstawił stan realizacji wypłat dopłat bezpośrednich, rolnośrodowiskowych i ekologicznych.

Znamy stan realizacji dopłat bezpośrednich, rolnośrodowiskowych i ekologicznych
Do 23 maja Agencja wypłaciła w ramach płatności bezpośrednich za 2016 rok 13,793 mld zł, co stanowi 93,03% puli środków przeznaczonych na ten cel. Jest to kwota wyższa o ponad 1,994 mld zł od kwoty wypłaconej w tym samym okresie za rok 2015.
 
Z tytułu ONW Agencja przekazała do tej pory rolnikom 1,225 mld zł, czyli 93,30% kwoty całkowitej puli. Również stan realizacji płatności rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych za 2016 r. jest także  lepszy niż w kampanii 2015. Do 23 maja 71,26% rolników ma wydaną decyzję o przyznaniu tych płatności, rok temu było ich o 22,86% mniej. Podkreślił, że wypłaty zostaną zrealizowane w ustawowym terminie.
 
Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki poinformował również o ilości przyjętych wniosków na rok 2017 – zarejestrowano 1,23 mln takich wniosków (91,03% wszystkich wniosków złożonych w 2016 r.).
 
Przedstawiciele rolniczego samorządu podnosili kwestie dotyczące przesunięcia terminów naborów wniosków o dopłaty bezpośrednie ze względu na coraz częstsze przedłużające się prace polowe oraz projektowanych przez Komisję Europejską zmian w sprawie monitoringu działek rolniczych.


Tagi:
źródło: