Rozporządzenie dot. upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30 marca br. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.

Rozporządzenie dot. upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

W rozporządzeniu zmieniono wzór upoważnienia, modyfikując brzmienie informacji skierowanej do kontrolowanego rolnika (znajdującej się na odwrocie upoważnienia), rozszerzając katalog uprawnień kontrolującego o pobieranie próbek do badań.


Zmiana ta wynika wprost ze zmiany brzmienia art. 31a ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (DZ.U. z 2008 r., Nr 170, poz.1051, z późn. zm.), wprowadzonej nowelizacją tej ustawy z dnia 8 lutego 2011r. W związku z tym zaistniała konieczność dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 oraz z 2010 r. Nr 39, poz. 220) do nowych regulacji w tym zakresie.


Rozporządzenie, oprócz rozszerzenia katalogu informacji zawartych we wzorze imiennego upoważnienia, nie wprowadza innych zmian w porównaniu z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 16 lutego 2009 r.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Źródło: http://www.minrol.gov.pl/


Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!