Rusza jesienna kampania sprzedaży ubezpieczeń rolnych

Kwota dopłat do składek ubezpieczeniowych przeznaczona na rok 2021 została zwiększona w budżecie Państwa do 900 mln zł. Wszyscy chętni rolnicy będą mogli się ubezpieczyć.

Rusza jesienna kampania sprzedaży ubezpieczeń rolnych
Umowy ubezpieczenia z dopłatami z budżetu Państwa można zawrzeć  z siedmioma zakładami ubezpieczeń:
  • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.,
  • GENERALI Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.,
  • POCZTOWYM Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych,
  • INTERRISK Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.,
  • Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, 
  • VH Oddział w Polsce,
  • TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dopłaty do składek ubezpieczeniowych z budżetu Państwa wynoszą do 65% wysokości składki.

Ubezpieczeniu podlegają  wymienione w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 7 lipca 2005 r.:  
  • uprawy: zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i  krzewy owocowe, truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny strączkowe od  zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru - od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne;
  • zwierzęta gospodarskie: bydło, konie, owce, kozy, drób, świnie - od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa w drodze rozporządzenia maksymalne sumy ubezpieczenia na każdy rok. Jednakże producent rolny może zawrzeć umowę ubezpieczenia na sumy niższe niż określone w  rozporządzeniu. W takiej sytuacji składka z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia będzie odpowiednio niższa.
­­­­­­­­­­­­­­­­­
 


Tagi:
źródło: