Spotkanie na temat odbudowy melioracji i rozwoju retencji

24 kwietnia odbyło się I posiedzenie Zespołu do spraw opracowania projektu Narodowego Programu Odbudowy Melioracji i Rozwoju Retencji. Posiedzeniu Zespołu przewodniczył podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk.

Spotkanie na temat odbudowy melioracji i rozwoju retencji

W posiedzeniu udział wzięli również przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych oraz środowisk naukowych.
 

Przewodniczący Zespołu przedstawił główne priorytety Programu, do których należy zdefiniowanie zadań z zakresu melioracji i retencji wodnej w perspektywie 5 i 20 lat, a w szczególności określenie:

  • niezbędnych środków finansowych do prawidłowego utrzymania urządzeń melioracji wodnych;
  • niezbędnych inwestycji wraz z oszacowaniem ich kosztów;
  • potrzeb w zakresie szkolenia kadr;
  • propozycji ewentualnych zmian przepisów.

Uczestnicy posiedzenia omówili podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem melioracji wodnych w rolnictwie oraz podkreślili konieczność podjęcia działań mających na celu rozwiązanie problemów dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom związanym z podtopieniami, powodziami oraz suszą.
 

Kolejne posiedzenie Zespołu planowane jest w czerwcu br.

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!