W MRiRW z ministrem rolnictwa Niemiec

W dniu 27 maja 2014 r. minister Marek Sawicki przyjął ministra ds. wyżywienia i rolnictwa Niemiec Christiana Schmidta. W spotkaniu uczestniczył również ambasador RFN w Polsce Rolf Nikel.

W MRiRW z ministrem rolnictwa Niemiec
Wizyta niemieckiego ministra w Polsce odbywała się w pierwszych 100 dniach sprawowania przez niego urzędu. Celem jej było przede wszystkim zapoczątkowanie dobrej współpracy dwustronnej w najważniejszych kwestiach dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej i przyszłości europejskiego rolnictwa.

Ministrowie omówili najistotniejsze bieżące kwestie związane z wdrażaniem Wspólnej Polityki Rolnej w obecnej perspektywie finansowej, przyszłością rynku mleka po odejściu od systemu kwot mlecznych oraz regulacjom dotyczącym GMO w Unii Europejskiej.

Minister Sawicki zaproponował rozpoczęcie już teraz debaty na temat rozwoju europejskiego rolnictwa po 2020 roku, w szczególności w obliczu najważniejszych wyzwań dotyczących rosnących potrzeb żywnościowych świata i konieczności zapewnienia konkurencyjności unijnego rolnictwa na rynku światowym.

Wskazując na zróżnicowane struktury rolnictwa, różne uwarunkowania historyczne sektora w obu krajach i wspólne europejskie cele, ministrowie wyrazili wolę dalszego zaangażowania na rzecz coraz lepszego wykorzystania potencjału krajów rolnego krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym również Ukrainy czy Rosji.

Podczas spotkania ministrowie zadeklarowali gotowość podjęcia wspólnych projektów na rzecz rozwoju Ukrainy, z udziałem Polski, Niemiec i Ukrainy, których realizacja mogłaby być przedmiotem uzgodnień podczas polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych zaplanowanych na wrzesień 2014 roku.

Wyrażono gotowość do zacieśniania współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego (Polska, Niemcy, Francja), ustalając wstępnie, iż rozwój rolnictwa po 2020r. stanowiłby główny temat najbliższego spotkania w tej formule, na które minister Schmidt zaprosił ministra Sawickiego do Weimaru.

W ramach wspólnych działań planowanych na jesień br., minister Schmidt podziękował ministrowi Sawickiemu za zaangażowanie Polski w europejską inicjatywę „Chleb Pokoju”, ponawiając zaproszenie do udziału w uroczystościach podsumowujących ten projekt. Odbędą się one w Berlinie w rocznicę 25-lecia upadku muru berlińskiego. Jednocześnie niemiecki minister podkreślił duże znaczenie wymiany młodzieży z Bawarii i Pomorza w ramach inicjatyw lokalnych programu Lider.

Minister Sawicki zaprosił ministra Niemiec ponownie do Polski, tym razem do udziału w targach Polagra 2014, które będą również okazją do podsumowania 25 lat przemian w rolnictwie, a także do udziału we wrześniowym Forum Mleczarskim.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!