Większe finansowanie obszarów wiejskich

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Większe finansowanie obszarów wiejskich
Przedstawiona przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego propozycja zmian pozwala na dodatkowe możliwości finansowania inwestycji.
 
Rozwiązania dotyczą gwarancji do kredytów dla rolników oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  przetwórstwa rolno-spożywczego.
 
Dopuszczalne będzie łączenie gwarancji (uzyskanej z instrumentu finansowego) oraz dotacji na sfinansowanie inwestycji, z zachowaniem przestrzegania zasad udzielania pomocy publicznej.
 
Dzięki temu możliwe będzie rozszerzenie, większe niż było dotychczas, zakresu operacji i kosztów.
 
Planowane do udostępnienia środki PROW 2014-2020 na instrumenty finansowe w wysokości 50 mln euro do końca 2023 roku mogą utworzyć portfel nowych kredytów na co najmniej 250 mln euro.
 
Proponowane zmiany mają obowiązywać z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 


Tagi:
źródło: