Wizyta ministra rolnictwa Rumunii

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej, afrykański pomór świń, sytuacja na rynkach rolnych oraz obrót nieruchomościami rolnymi to główne tematy omawiane podczas spotkania bilateralnego ministra Krzysztofa Jurgiela z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Rumunii Petre Daea.

Wizyta ministra rolnictwa Rumunii
– W tym roku mamy ważny okres negocjacji w sprawie przyszłości WPR. Nasze stanowiska  są zbieżne – powiedział minister Jurgiel podczas konferencji prasowej zorganizowanej po spotkaniu.
Minister podkreślił, że płatności bezpośrednie, jak i instrumenty wspólnej organizacji rynków rolnych powinny mieć nadal podstawowe znaczenie dla stabilizacji dochodów europejskich rolników.
– Wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań dla naszych krajów i naszych rolników – powiedział rumuński minister Petre Daea dziękując za zaproszenie na spotkanie. Podkreślił, że Wspólna Polityka Rolna jest nasza i wspólnie musimy decydować o jej kształcie.
Jesteśmy za silnym budżetem przyszłej WPR i za utrzymaniem obu jej filarów. Proponujemy wzmocnienie zarządzania ryzykiem  powinno być ono uzupełnieniem stosowanych do tej pory podstawowych instrumentów stabilizujących rynki rolne – zaznaczył minister Jurgiel.
Podczas spotkania omawiano sytuację związaną z afrykańskim pomorem swiń, który dotarł także do Rumunii. Polski minister rolnictwa podkreślił, że choroba ta stanowi poważny epizootyczny problem dla całej Europy, dlatego potrzebna jest ścisła współpraca wszystkich unijnych krajów.
Zagrożone są inne państwa. Przypadki choroby w kolejnych państwach członkowskich UE pokazują, że wirus nie uznaje granic, a zagrożenie ma charakter ogólnoeuropejski. Konieczne jest zapewnienie przez Komisję Europejską pomocy na zwalczanie skutków ekonomicznych ASF – podkreślił minister Jurgiel.
W Polsce problem ten bezpośrednio dotyczy głównie wschodnich terenów kraju i powoduje istotne skutki ekonomiczne, gospodarcze oraz społeczne. Oprócz Polski choroba dotarła także do Rumunii, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.
Minister Petre Daea poinformował, że pierwsze ogniska ASF pojawiły się w Rumunii w ubiegłym roku, a na początku obecnego pojawiły się następne.
– ASF to sprawa trudna, trzeba znaleźć odpowiednie narzędzia do izolowania wirusa i zwalczania choroby  w miejscach, w których ona powstaje -  podkreślił rumuński  minister i dodał, że służby weterynaryjne w jego kraju  podjęły natychmiastowe działania. Zlikwidowano ogniska 
i oczyszczono teren.
– Ogniska wystąpiły w gospodarstwach, gdzie była niewielka ilość świń – podkreślił minister  Petre Daea.
Rumuński minister poparł polskie stanowisko w zakresie  konieczności podjęcia na  poziomie Unii Europejskiej zdecydowanych działań w celu  zwalczania ASF.
Minister Jurgiel poinformował, że w marcu br. w Polsce zostanie zorganizowana międzynarodowa konferencja, podczas której będą omawiane problemy epizootyczne i gospodarcze związane z tą chorobą.
Współpraca Polski z Rumunią w obszarze rolnictwa stale się rozwija. Od kilku lat występuje wzrost obrotów handlowych artykułami rolno-spożywczymi między naszymi krajami.
Rolnictwo to dział gospodarki, który ma podobne znacznie w Polsce i Rumunii, dlatego zabiegamy o utrzymanie dobrej współpracy  w obszarze rolnictwa, zarówno dwustronnie, jak i w formule poszerzonej Grupy Wyszehradzkiej.


Tagi:
źródło: