Wizyta w Kanadzie w dniach 7-14 maja 2011 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki w dniach 7-14 maja 2011 r. przebywał w Kanadzie, m.in. w Montrealu, Ottawie i Toronto.

Wizyta w Kanadzie w dniach 7-14 maja 2011 r.


Wizyta związana była z polskim udziałem w targach SIAL Kanada oraz z rozmowami z partnerami kanadyjskimi nt. możliwości intensyfikacji polsko-kanadyjskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa, w szczególności w zakresie rozwiązania problemów weterynaryjnych, rozwoju współpracy naukowej i wymiany handlowej w sektorze rolno-spożywczym. Założeniem wizyty było optymalne wykorzystanie pobytu ministra w Kanadzie dla promocji polskiego rolnictwa, zarówno w aspekcie rozwiązywania bieżących problemów w dostępie do rynku, stymulacji eksportu, jak i rozwoju długoterminowej współpracy naukowej, eksperckiej i instytucjonalnej.


Program wizyty obejmował spotkania z ministrem rolnictwa Kanady Gerrym Ritzem, z prezesem Kanadyjskiej Agencji Inspekcji Żywnościowej CFIA panią Carole Swan, z prezesem Kanadyjskiego Stowarzyszenia Handlu Towarami Rolnymi panią Kathleen Sullivan, a także przedstawicielami środowisk biznesowych, w tym z przedstawicielami Kanadyjsko-Polskiej Izby Handlowej.


W spotkaniach uczestniczył również ambasador RP w Kanadzie Zenon Kosiniak-Kamysz.


Delegacja polska zwiedziła targi SIAL, na których zostało zorganizowane stoisko informacyjno-promocyjne MRiRW. Ponadto w trakcie targów odbyło się seminarium „Perspektywy rozwoju współpracy handlowej w branży rolno-spożywczej między Polską a Kanadą – charakterystyka polskiej oferty eksportowej”, zorganizowane przez Agencję Rynku Rolnego.


Minister Marek Sawicki kilkakrotnie spotykał się z przedstawicielami Polonii. Uczestniczył w oficjalnym otwarciu konferencji młodych liderów polonijnych Quo Vadis w Toronto. Brał również udział w akademii Kongresu Polonii Kanadyjskiej Prowincji Quebec oraz odwiedził Towarzystwo Białego Orła.


Polska delegacja miała też wiele okazji do zapoznania się ze sposobem funkcjonowania rynków rolnych w Kanadzie. Przedmiotem szczególnego zainteresowania był rynek pszenicy – informacje nt. tego rynku i kanadyjskich doświadczeń zostały przekazane podczas wideokonferencji z zarządem Kanadyjskiej Rady Pszenicy z Winnipeg, zorganizowanej w Ministerstwie Rolnictwa Kanady.


Delegacja polska miała również okazję zwiedzić gospodarstwa rolne w prowincji Ontario.


W trakcie rozmów minister Marek Sawicki podkreślał zainteresowanie strony polskiej jak najszybszym wyeliminowaniem istniejących barier w dostępie polskiej żywności do rynku Kanady, podkreślając jej wysoką jakość i bezpieczeństwo. Wyraził satysfakcję z zakończenia procedur umożliwiających dostęp polskiej wieprzowiny i jej przetworów do rynku kanadyjskiego. Strona kanadyjska zaakceptowała ostateczne dokumenty w kwietniu br.


Omówiono również procedury związane z dostępem polskiego mięsa drobiowego i jego przetworów do rynku kanadyjskiego. Polskie i kanadyjskie służby weterynaryjne uzgodnią wzory świadectw, a eksport polskiego mięsa drobiowego będzie możliwy po zakończeniu prac w zakresie równoważności systemów bezpieczeństwa, prowadzonych wspólnie przez KE i inspektorów kanadyjskich. Jednocześnie strona kanadyjska była zachęcana do większego zainteresowania polskimi produktami.


Minister odniósł się również do Całościowego Gospodarczego i Handlowego Porozumienia (CETA), negocjowanego między UE i Kanadą. Podkreślił, że strona polska jest zainteresowana zawarciem ambitnego porozumienia, oraz że dla Polski jest niezmiernie ważne, aby zapewnić odpowiedzialność prowincji kanadyjskich za ich przyszłe zobowiązania w ramach tej umowy.


W trakcie rozmów, zarówno strona polska, jak i kanadyjska, wyraziły zainteresowanie rozwojem współpracy naukowej w dziedzinie rolnictwa.


Źródło: http://www.minrol.gov.pl/Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!