Wizyta w Mołdawii

Minister Marek Sawicki przebywał w dniach 3-5 maja br. z roboczą wizytą w Republice Mołdawii na zaproszenie Ministra Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdawii Vasile Bumacova.

Wizyta w Mołdawii

Tematami rozmów były zagadnienia związane z aspiracjami europejskimi Mołdawii, negocjacjami porozumienia DCFTA (Pogłębionej Kompleksowej Umowy Wolnego Handlu) między UE i Mołdawią, współpracą dwustronną w ramach Partnerstwa Wschodniego. Strona polska zaoferowała wszechstronną pomoc ekspercką we wszystkich dziedzinach, w których będzie ona dla Mołdawii pożyteczna. Podjęcie przez Mołdawię zadań dostosowania do standardów UE wymaga przeprowadzenia reform systemu bezpieczeństwa żywności, ujednolicenia struktury administracyjnej odpowiedzialnej za nadzór nad łańcuchem żywnościowym, dokończenia wdrożenia systemu rejestracji i identyfikacji zwierząt, reintrodukcji granicznych punktów kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej, wyposażenia i akredytowania bazy laboratoryjnej dla potrzeb bezpieczeństwa żywności.
 

W swoich wystąpieniach – zarówno w czasie rozmów z ministerm Bumacovem, jak i w trakcie nieformalnego spotkania z premierem Republiki Mołdawii Vladem Filatem, a także podczas konferencji prasowej i na posiedzeniu Polsko-Mołdawskiej Rady Biznesu Marek Sawicki przypomniał trudną drogę polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej podkreślając równocześnie przemianę mentalną polskich rolników. – W 2002 r. 90% ankietowanych było przeciwnych wstąpieniu do UE, a obecnie 70% potwierdza, że odniosło zdecydowane korzyści, między innymi dzięki unijnym dotacjom. 45 mld EUR unijnego wsparcia dla polskiego rolnictwa, 100% wykorzystania przeznaczonych na ten cel środków z budżetu UE, zmiana statusu Polski z importera netto na eksportera produktów rolno-spożywczych z rocznym saldem dodatnim 3 mld EUR, to dowody na to, że polscy rolnicy i branża przetwórstwa rolno-spożywczego skorzystali na akcesji do Unii Europejskiej – podkreślił polski minister rolnictwa. Powyższe przykłady oraz konkretne liczby pokazały mołdawskim partnerom, jak wymierne korzyści ekonomiczne i modernizacyjne są w zasięgu mołdawskiego sektora rolno-spożywczego, gdy polityce władzy administracyjnej towarzyszy zrozumienie, zaangażowanie i wola zmian wśród samych zainteresowanych.
 

Do udziału w wizycie minister Sawicki zaprosił przedstawicieli polskich przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej zainteresowanych działalnością inwestycyjno-handlową. Strona mołdawska zorganizowała bogaty program wizytacji zakładów z sektora rolno-spożywczego (zakłady mleczarskie, cukrownia, elewator, zakłady winiarskie) z intencją zachęcenia polskiego biznesu do inwestowania w Mołdawii. W trakcie odwiedzania zakładów produkcyjnych polskiej delegacji przez cały czas towarzyszył minister Bumacov.
 

Dobrze rozwijające się relacje na szczeblu rządowym i owocne rozmowy ministrów podczas wizyty Marka Sawickie w Mołdawii, dają ogromne szanse na budowanie i zacieśnianie więzi biznesowych między Polską a Mołdawią.

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!