Zmiany w płatnościach bezpośrednich

Dwa nowe projekty rozporządzeń, dotyczących systemu wsparcia bezpośredniego, zostały opracowane w MRiRW.

Zmiany w płatnościach bezpośrednich
1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu,
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
 
Projekty te dostosowują przepisy wykonawcze w szczególności do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 2037).
 
Najważniejsze kwestie wynikające z projektów to:
  1. a. Określenie gatunków roślin wysokobiałkowych w poszczególnych podsektorach.
Płatność do roślin strączkowych na ziarno (podsektor I) będzie przysługiwała do powierzchni upraw bobiku, grochu pastewnego, łubinów i soi (również w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek), natomiast płatność do roślin pastewnych (podsektor II) – do powierzchni upraw esparcety, koniczyny, komonicy, lędźwianu, lucerny, nostrzyka, seradeli i wyki (również w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek oraz w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek z roślinami podsektora I). W przypadku wyki siewnej i wyki kosmatej płatność będzie przysługiwała także w przypadku ich uprawy z rośliną podporową. Pomocą będą zatem objęte wszystkie te gatunki roślin, które dotychczas były objęte płatnością w sektorze roślin wysokobiałkowych, z wyjątkiem warzywnych roślin strączkowych (bób, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny cukrowy, groch siewny łuskowy, soczewica jadalna).

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: