Popyt na nawozy mineralne niższy niż w poprzednich latach

W lutym 2016 r. rozpoczęła się sezonowa zwyżka zapotrzebowania na podstawowe środki produkcji dla rolnictwa. Popyt był jednak niższy niż w latach poprzednich, co przyczyniło się do zmniejszenia cen - poinformowali Aldon Zalewski i Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Popyt na nawozy mineralne niższy niż w poprzednich latach

Popyt na środki produkcji dla rolnictwa niższy niż w poprzednich latach

Nieznaczne wzrosty zaobserwowano tylko na rynku środków ochrony roślin, na którym już od kilku lat ceny systematycznie wzrastają. Stosunek cen większości środków produkcji dla rolnictwa do cen skupu zbóż i mleka uległy dalszemu pogorszeniu. Polepszyły się z kolei relacje cen środków produkcji do cen skupu żywca wieprzowego.
 
W lutym 2016 r. nastąpiła sezonowa zwyżka popytu na nawozy mineralne, czemu sprzyjało rozpoczęcie wypłaty dopłat bezpośrednich za 2015 r. Rolnicy nabywali jednak mniej nawozów niż w latach wcześniejszych, co było związane ze spadkiem dochodów gospodarstw rolnych oraz wolniejszym tempem wypłat dopłat obszarowych. Niższy od spodziewanego wzrost popytu, a także malejące koszty produkcji i transportu nawozów w związku z niskim poziomem cen surowców energetycznych przyczyniły się do obniżki cen nawozów mineralnych na krajowym rynku.

Ceny nawozów mineralnych

Ceny zmalały przeciętnie o 0,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem, przy czym potaniały głównie nawozy azotowe: mocznik o 1,3%, saletrzak o 1%, a saletra amonowa o 0,9%. Ceny pozostałych nawozów pozostały na poziomie poprzedniego miesiąca lub minimalnie wzrosły. W obrębie 12 miesięcy nawozy mineralne potaniały średnio o 0,2%. Spadki cen dotyczyły głównie nawozów azotowych, wśród których saletra amonowa potaniała o 3,6%, mocznik o 3,3% a saletra amonowa o 3,0%. Ceny pozostałych nawozów z wykluczeniem superfosfatu granulowanego zwiększyły się, przy czym najbardziej podniesiono cenę fosforanu amonu, bo o 6,2%.
 
Stosunek cen nawozów mineralnych do cen zbóż były gorsze w odniesieniu do poprzedniego miesiąca. Na zakup 1 kg NPK w lutym 2016 r. należało przeznaczyć równowartość 5,9 kg pszenicy, czyli więcej o 0,2 kg niż w styczniu 2016 r. oraz o 0,5 kg niż rok wcześniej. Relatywnie najtańszym nawozem mineralnym pozostaje sól potasowa - 4,4 kg pszenicy, a najdroższym superfosfat prosty - 7,2 kg pszenicy.
 
Relacje cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej poprawiły się w porównaniu z miesiącem poprzednim. Na zakup 1 dt NPK należało przeznaczyć równowartość 92 kg żywca wieprzowego, a zatem to o 4 kg mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 7 kg więcej niż rok wcześniej.
 
Ceny nawozów wapniowych obniżyły się w styczniu o 1,5%. W ujęciu rocznym nawozy wapniowe potaniały o 0,4%.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!