Wiosenne nawożenie łąk i pastwisk nawozami organicznymi

Łąki i pastwiska nierozerwalnie związane są z produkcją zwierzęcą. Dostarczają taniej pełnowartościowej paszy dobrze wykorzystywanej przez zwierzęta. Jesień i wczesna wiosna to odpowiedni czas aby zadbać o wydajność użytków zielonych. Jak podkreśla Walentyna Fiedoruk z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, bardzo ważnym elementem agrotechniki jest ich nawożenie nawozami naturalnymi.

Wiosenne nawożenie łąk i pastwisk nawozami organicznymi

Nawożenie łąk i pastwisk

Wysoka cena nawozów mineralnych jest główną przyczyną tego, iż nawożenie użytków zielonych często ogranicza się  do azotu. Zjawisko to prowadzi do degradacji łąk i pastwisk. Zanikają trawy szlachetne, rośliny motylkowate a rośnie zachwaszczenie - zwłaszcza roślinami azotolubnymi. Warto pamiętać, że rozwiązaniem tych problemów może być nawożenie organiczne, które daje dobre wyniki i powinno być stosowane co 3-4 lata. Nawozy organiczne dostarczają nie tylko azotu, fosforu i potasu, ale także mikroelementów niezbędnych do prawidłowego wzrostu roślin. Ponadto nawozy organiczne poprawiają właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. Na łąkach i pastwiskach zastosować możemy obornik, gnojówkę i gnojowicę.

Nawożenie gnojówką

Gnojówka to przefermentowany mocz gromadzony w zbiornikach. Zbiorniki powinny być szczelne, aby nie przedostawała się w głąb ziemi, a z wierzchu zamknięte. Gnojówka jest nawozem azotowo-potasowym ubogim w fosfor. Wykorzystanie przez rośliny azotu i potasu z gnojówki jest podobne jak z nawozów mineralnych, czyli jest to szybko działający nawóz azotowo-potasowy łatwo przyswajalny przez rośliny. Stosuje się ją w ilości 10-20 m3/ha wczesną wiosną lub zaraz po sprzęcie pierwszego pokosu na łąkach. Nawożenie gnojówką powinno być uzupełnione nawożeniem fosforowym w ilości 60-80 kg P2O5/ha w czystym składniku. 10 m3 gnojówki zawiera 30-40 kg azotu, 1-3 kg fosforu oraz 70-100 kg potasu. Azot w gnojówce występuje w formie amonowej, która łatwo ulatnia się do atmosfery. Źle przechowywana, przy dostępie powietrza szybko traci wartość nawozową.
Nawożenie gnojowicą

Gnojowica to to płynny nawóz naturalny będący mieszaniną kału i moczu zwierząt gospodarskich z niewielką domieszką wody, produkowany w oborach i chlewniach bezściołowych. Jest ona gromadzona w zbiornikach, które mogą być otwarte lub zamknięte, zagłębione w ziemi lub nadziemne. Gnojowica przed zastosowaniem wymaga co najmniej trzymiesięcznego okresu przechowywania. W tym czasie zachodzi fermentacja, która między innymi unieszkodliwia bakterie chorobotwórcze. Wartość nawozowa gnojowicy i jej skład chemiczny zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od gatunku i wieku zwierząt, rodzaju żywienia i kierunku użytkowania zwierząt, stopnia rozcieńczenia wodą oraz od sposobu jej przechowywania.


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: