Nawozy naturalne mogą już wjechać na pole

Zgodnie z obowiązującym prawem, od 1 marca do 30 listopada można stosować nawozy naturalne, takie jak obornik, gnojowica oraz gnojówka do nawożenia gleby.

Nawozy naturalne mogą już wjechać na pole

Zalety stosowania nawozów naturalnych

Nawozy naturalne stosowane są dla zapewnienia odpowiedniej ilości azotu ogólnego, fosforu i potasu oraz innych ważnych mikroelementów w glebie, zwiększenia zawartości próchnicy, czy też zminimalizowania procesu jej zakwaszenia. Zabiegi te mają na celu uzyskanie wyższej wydajności gleby, a co za tym idzie - większych zbiorów, zwłaszcza na glebach lekkich.

Dopuszczalne dawki azotu w nawozach naturalnych

Należy jednak pamiętać, aby nie przekraczać dopuszczalnej dawki azotu w nawozach naturalnych, która w ciągu roku nie może być wyższa niż 170 kg N na 1 ha. W przeliczeniu na obornik i uwzględnieniu, iż zawartość azotu w nawozie waha się w granicy 0,5%, zalecane jest stosowanie maksymalnie 34 kg obornika na 1 ha oraz do 45 m3 gnojowicy na ha/rok.

Zwiększenie procesu nawożenia bądź stosowanie nawozów naturalnych w okresie zimowym może wywrzeć negatywne skutki dla środowiska naturalnego. Nadmierna zawartość azotu czy fosforu w glebie może bowiem zostać niewykorzystana przez rośliny, a to z kolei przyczynia się do ich wymycia w głąb profilu glebowego, powodując poważne zanieczyszczenie gleb i wód.

Nieodpowiednie nawożenie bywa również nieekonomiczne dla rolników.Tagi:
źródło: