Ceny nawozów znów nieznacznie spadły. Najbardziej potaniały polifoska i fosforan amonu

W listopadzie 2016 r. potaniały przede wszystkim nawozy mineralne. Większe niż miesiąc wcześniej były z kolei ceny bezpośrednich nośników energii, o czym zadecydował głównie drożejący gaz ziemny oraz węgiel kamienny. Relacje cen większości środków produkcji do cen zbóż były nieco bardziej korzystne wobec poprzedniego miesiąca. Środki produkcji podrożały jednak względem żywca wieprzowego.

Ceny nawozów znów nieznacznie spadły. Najbardziej potaniały polifoska i fosforan amonu
Ceny nawozów mineralnych

W listopadzie 2016 r. zapotrzebowanie na nawozy mineralne było wyraźnie mniejsze niż w poprzednich miesiącach, co skutkowało spadkiem ich cen. Ceny nawozów na krajowym rynku zmalały średnio o 1,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem, przy czym zniżki dotyczyły przede wszystkim nawozów wieloskładnikowych. Wśród nich najbardziej, bo o 2,5% potaniała polifoska oraz o 1,9% fosforan amonu. Spadek cen nawozów azotowych był mniejszy i wyniósł 1,0%. W ciągu 12 miesięcy nawozy mineralne potaniały o 8,1%. Obniżki cen wystąpiły głównie w przypadku nawozów azotowych o 12,5%. W przypadku pozostałych analizowanych nawozów mineralnych zniżki cen były mniejsze, przy czym nawozy wieloskładnikowe potaniały w większym stopniu niż jednoskładnikowe nawozy fosforowe i potasowe.
 
W ocenie Aldona Zalewskiego i Arkadiusza Zalewskiego z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w pierwszych miesiącach 2017 r. trwający od kilkunastu miesięcy spadek cen nawozów mineralnych na krajowym rynku może zostać zahamowany, czemu będzie sprzyjał zwiększony popyt. Nie powinny one jednak wzrastać w sytuacji niskich cen nawozów w handlu globalnym. Ponadto z powodu kiepskiej koniunktury na rynku zbóż i większości podstawowych produktów roślinnych popyt będzie prawdopodobnie niższy niż w latach poprzednich. Będzie to istotnym czynnikiem stabilizującym ceny w okresie zwiększonego zużycia nawozów w okresie wiosennym. Większość dopłat bezpośrednich za 2016 r. - 70% w formie zaliczek została wypłacona do końca listopada 2016 r., co zapobiegnie wiosennemu wzrostowi cen powodowanemu zwiększonym dopływem gotówki.
 
W listopadzie 2016 r. stosunek cen nawozów mineralnych do cen zbóż nieznacznie poprawiły się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Na zakup 1 kg NPK należało przeznaczyć równowartość 5,7 kg pszenicy, a więc o 0,1 kg mniej niż miesiąc i rok wcześniej. Relatywnie najtańszym nawozem mineralnym pozostaje sól potasowa - równowartość 4,4 kg pszenicy, a najdroższym superfosfat prosty - 7,4 kg pszenicy. Stosunek cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej były w listopadzie nieco gorsze niż w październiku. Na zakup 1 dt NPK należało przeznaczyć równowartość 71 kg żywca wieprzowego, czyli o 1 kg więcej niż w poprzednim miesiącu ale o 27 kg mniej niż rok wcześniej.

Ceny nawozów wapniowych obniżyły się w listopadzie o 0,2%, ale w ujęciu rocznym były wyższe o 13,8%.


Tagi:
źródło: