W pierwszych miesiącach 2017 r. ceny nawozów mineralnych nie powinny znacząco rosnąć

Ceny nawozów na krajowym rynku zmalały w ciągu miesiąca średnio o 1,0% w porównaniu z poprzednim miesiącem, przy czym spadki cen dotyczyły głównie nawozów azotowych. Wśród nich najbardziej, bo o 1,7% potaniał mocznik, a saletrzak i saletra amonowa 1,4%.

W pierwszych miesiącach 2017 r. ceny nawozów mineralnych nie powinny znacząco rosnąć
Ceny nawozów mineralnych

Zniżkę cen odnotowano również m.in. w przypadku polifoski o 1,1% oraz soli potasowej o 1,0%. W ciągu roku nawozy mineralne potaniały o 7,5%. Obniżki cen wystąpił przede wszystkim w przypadku nawozów azotowych o 12%. W odniesieniu do pozostałych analizowanych nawozów spadki cen wynosiły od 2,1% do 6,6%.
 
Dystrybutorzy nawozów będą prawdopodobnie wprowadzać posezonowe obniżki cen w celu przygotowania powierzchni magazynowej pod nowe dostawy przed sezonem wiosennym w 2017 r. Obniżkom cen nawozów na krajowym rynku będzie poza tym sprzyjał niski poziom cen nawozów w handlu globalnym.
 
W ocenie Aldona Zalewskiego i Arkadiusza Zalewskiego z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w pierwszych miesiącach 2017 r. nie należy się oczekiwać podwyżek cen. Z powodu kiepskiej koniunktury na rynku zbóż i większości innych produktów roślinnych popyt będzie prawdopodobnie mniejszy niż w latach poprzednich, co będzie czynnikiem stabilizującym ceny w okresie wiosennego stosowania nawozów. Ponadto, w niektórych latach, większość dopłat bezpośrednich była wypłacana w relatywnie krótkim okresie, zwykle na początku roku kalendarzowego, co dynamizowało popyt skutkując wyraźnymi podwyżkami cen nawozów. W 2017 r. taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, gdyż większość dopłat bezpośrednich za 2016 r. - 70% w formie zaliczek została przelana na konta bankowe producentów rolnych do końca listopada 2016 r.

W październiku 2016 r. stosunek cen nawozów mineralnych do cen zbóż nie zmieniły się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Na zakup 1 kg NPK należało przeznaczyć równowartość 5,8 kg pszenicy, tj. dokładnie tyle samo co rok wcześniej.
 
Stosunkowo najtańszym nawozem mineralnym pozostała sól potasowa, czyli równowartość 4,4 kg pszenicy, a najdroższym superfosfat prosty - 7,5 kg pszenicy. Relacje cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej były w październiku gorsze niż we wrześniu, o czym zadecydowała zniżka cen trzody. Na zakup 1 dt NPK należało przeznaczyć równowartość 70 kg żywca wieprzowego, a zatem o 3 kg więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 17 kg mniej niż rok wcześniej. Ceny nawozów wapniowych zmniejszyły się we wrześniu o 0,3%. W ujęciu rocznym nawozy wapniowe podrożały za to o 13,6%.

Ceny środków produkcji
 
W październiku krajowe ceny maszyn rolniczych wzrosły o 0,4%, a środków ochrony roślin i materiałów budowlanych nie zmieniły się. W ciągu 12 miesięcy maszyny rolnicze i środki ochrony roślin podrożały odpowiednio o 1,5 i 1,2%, a ceny materiałów budowlanych zmalały o 0,8%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!