Racjonalne nawożenie roślin w trosce o środowisko i ekonomię w gospodarstwie rolnym

Nawożenie roślin jest podstawowym czynnikiem plonotwórczym. Stosując nawozy mineralne czy naturalne powinniśmy mieć na uwadze kilka istotnych aspektów związanych z szeroko rozumianą uprawą roślin tym bardziej, że coraz częściej słyszymy o ograniczeniu zanieczyszczeń wód biogenami (m.in. azotanami i fosforanami) pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Racjonalne nawożenie roślin w trosce o środowisko i ekonomię w gospodarstwie rolnym
Te ograniczenia nakładają na nas przepisy prawa, które obowiązują na terenie całej Polski i zostały wprowadzone w życie w celu ochrony wód słodkich i wód Morza Bałtyckiego. Składniki nawozowe, w tym najbardziej szkodliwe dla środowiska wodnego azot i fosfor, wykorzystane nieracjonalnie przedostają się do środowiska wodnego. Skutki skażenia wód dotykają nas wszystkich w postaci zmniejszonej wartości gospodarczej wód, zwiększonych kosztów oczyszczania, spadku pogłowia ryb czy zamykania kąpielisk, które były celem rekreacji i wypoczynku.
 
Składniki z stosowanych nawozów mogą przedostać się do wód w przypadku zbyt wysokiego nawożenia, niewłaściwego doboru dawki do potrzeb pokarmowych danej rośliny oraz niewłaściwego terminy stosowania nawozów.
 
Aby prawidłowo stosować nawozy należy poznać zasobność swoich gleb. Kiedy nie mamy takich danych o swoich polach często dochodzi do sytuacji, że jedne pola są przenawożone, a na innych składników nawozowych jest za mało. Analiza gleby pozwala na stwierdzenie nadwyżki lub niedoboru dostępnych składników pokarmowych dla wzrostu roślin. Jest potrzebna właśnie do tego żeby produkcja była optymalna, żeby wiedzieć gdzie nie należy stosować nawożenia w celu uniknięcia wprowadzenia do środowiska nadwyżek składników i zapewnić odpowiednią ich zawartość, co wpływa na jakość zbieranego plonu. Jest tym samym bardzo uzasadnione ekonomicznie, gdyż nie wydajemy pieniędzy tam gdzie nie musimy, a tam gdzie jest to potrzebne wydajemy tyle ile należy. Analiza gleby powinna być przeprowadzona co 3-4 lata. 
 
Kiedy mamy zbadaną glebę to następnym krokiem jest obliczenie prawidłowego poziomu nawożenia. Można tu skorzystać z programów nawozowych opracowanych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław, które również są w dyspozycji doradców terenowych z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
 
Kolejną rzeczą na którą należy zwrócić uwagę to coraz bardziej popularne tzw. nawożenie zlokalizowane. Polega ono na umieszczeniu w glebie podczas siewu roślin nawozów azotowo-fosforowych. W uprawach roślin w szerokich rzędach takich jak kukurydza, rzepak, buraki cukrowe czy warzywa gruntowe nawóz jest umieszczany w takim miejscu, aby był najlepiej dostępny dla rośliny uprawnej, a nie był pobierany przez chwasty. W trakcie siewu należy używać nawozów wieloskładnikowych, wolno działających, które będą długo dostępne dla rośliny uprawnej.


Tagi:
źródło: