IERiGŻ: W styczniu ceny nawozów mineralnych na świecie potaniały o 5%

W styczniu br. w handlu globalnym ceny nawozów mineralnych zmalały o 5,1% w porównaniu z miesiącem poprzednim - poinformowali Aldon Zalewski i Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

IERiGŻ: W styczniu ceny nawozów mineralnych na świecie potaniały o 5%

Ceny nawozów mineralnych

Na wyraźną obniżkę cen wpływ miały głównie spadki cen mocznika o 10,8% oraz fosforanu amonu o 3,8%. Ceny soli potasowej zmniejszyły się o 1,7%, a superfosfatu potrójnego pozostały niezmienne.
 
W obrębie 12 miesięcy ceny nawozów na globalnym rynku zmalały o 16,3%, w tym mocznik o 33%, fosforan amonu o 20,5%, a superfosfat potrójny i sól potasowa o 5%. W ocenie ekspertów IERiGŻ, powodem spadków cen nawozów mineralnych w handlu światowym są zmniejszające się koszty produkcji w związku z taniejącymi surowcami energetycznymi, a także słabnący popyt wynikający z mniejszych cen podstawowych produktów rolnych.
 
Indeks zmian cen żywności notowany przez FAO zmalał ze 178,9 pkt. w styczniu 2015 r. do 150,4 pkt. w styczniu 2016 r. W omawianym czasie zaobserwowano wyraźną zniżkę przeciętnych cen bezpośrednich nośników energii, na co wpłynęły głównie spadki cen paliw ropopochodnych w następstwie malejących cen ropy naftowej na globalnych rynkach.

Maszyny rolnicze podrożały w styczniu 2016 r. o 0,3%. Najbardziej podrożały rozrzutniki obornika o 2 % oraz kultywatory o 1,5%. W trakcie 12 miesięcy maszyny rolnicze zwiększyły swoją cenę o 2,6%, w tym najsilniej zestawy uprawowo-siewne o 12%.
 
Ceny materiałów budowlanych oraz środków ochrony roślin w styczniu 2016 r. pozostały na poziomie poprzedniego miesiąca. W porównaniu ze styczniem 2015 r. środki ochrony roślin były droższe o 1,9%, ale materiały budowlane potaniały o 2,4%.Tagi:
źródło: