Ciąg dalszy zniżkowej tendencji na rynku nawozów w kwietniu

Utrzymująca się słaba koniunktura na podstawowych rynkach rolnych nie sprzyjała zakupowi środków produkcji. Kwietniu 2016 r. zapotrzebowanie na podstawowe środki do produkcji rolnej było mniejsze od spodziewanego co skutkowało obniżeniem cen. Zmalały głównie ceny nawozów mineralnych i maszyn rolniczych.

Ciąg dalszy zniżkowej tendencji na rynku nawozów w kwietniu
Jak podają Aldon Zalewski i Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, pogorszyły się stosunki cen środków produkcji dla rolnictwa względem cen skupu większości podstawowych produktów rolnych. W kwietniu 2016 r. utrzymała się zwiększona sezonowo sprzedaż nawozów mineralnych, której sprzyjały opóźnione w tym roku wypłaty dopłat bezpośrednich za 2015 r. Popyt był jednak niższy niż w latach poprzednich o tej porze, co wynikało ze zniżki dochodów gospodarstw rolnych pod wpływem niskich cen większości produktów rolnych.
 
Niższa niż się spodziewano sprzedaż nawozów, jak również malejące koszty ich produkcji i transportu w związku z niskim poziomem cen surowców energetycznych przyczyniły się do obniżki cen nawozów mineralnych na krajowym rynku. Ceny zmalały przeciętnie o 0,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem, przy czym potaniały przede wszystkim nawozy azotowe: mocznik o 1,1%, a saletrzak i saletra amonowa o 0,8%. Mniejsze niż w lutym były też ceny soli potasowej o 1%. Ceny pozostałych nawozów pozostały w granicy poprzedniego miesiąca lub minimalnie wzrosły. W obrębie 12 miesięcy nawozy mineralne potaniały średnio o 2,4%.
 
Spadki cen dotyczyły głównie nawozów azotowych, wśród których saletrzak i saletra amonowa potaniały o 7,9%, a mocznik o 7,3%. W przypadku pozostałych analizowanych nawozów mineralnych nie odnotowano istotnych zmian cen.
 
Relacje cen nawozów mineralnych do cen zbóż były minimalnie gorsze niż w poprzednim miesiącu. Na zakup 1 kg NPK w kwietniu 2016 r. należało przeznaczyć równowartość 6,0 kg pszenicy, czyli więcej o 0,1 kg niż w marcu 2016 r. oraz o 0,3 kg niż rok wcześniej.
 
Stosunkowo najtańszym nawozem mineralnym pozostała sól potasowa, której równowartość wyniosła 4,5 kg pszenicy, a najdroższym superfosfat prosty - 7,4 kg pszenicy. Stosunek cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej były w kwietniu również gorsze niż w marcu. Na zakup 1 dt NPK należało przeznaczyć równowartość 92 kg żywca wieprzowego, a zatem więcej o 2 kg niż w poprzednim miesiącu oraz o 4 kg niż rok wcześniej.
 
Ceny nawozów wapniowych zwiększyły się w kwietniu o 1,4%. W ujęciu rocznym nawozy wapniowe podrożały o 10,5%.


Tagi:
źródło: