Niższe ceny nawozów mineralnych w Polsce

W październiku bieżącego roku odnotowano spadki cen środków produkcji dla rolnictwa - informuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w grudniowym Rynku Rolnym.

Niższe ceny nawozów mineralnych w Polsce

Ceny nawozów mineralnych

Spośród wszystkich środków produkcji dla rolnictwa największe zniżki odnotowano w obrębie cen nawozów mineralnych oraz bezpośrednich nośników energii. W dziesiątym miesiącu bieżącego roku zmalał popyt na nawozy mineralne co miało przełożenie na sezonowe obniżki ich cen.

Przeciętnie ceny spadły o 0,4% w relacji miesięcznej. Według Aldona Zalewskiego i Arkadiusza Zalewskiego z IERiGŻ, najbardziej potaniał superfosfat potrójny - o 1,0%.

W przypadku nawozów mineralnych w październiku odnotowano ich zniżki w wysokości 9% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy czym najmniej zmalała cena polifoski - o 12,5% oraz superfosfatu potrójnego - o 12,2%.

Z kolej najmniej potaniały nawozy azotowe, w tym saletra amonowa - o 2,2% oraz saletrzak - o 4,6%.

Prognozy cen nawozów w 2015 roku w Polsce

Zdaniem ekspertów, na początku 2015 roku spodziewanie jest wyhamowanie tendencji spadkowej cen nawozów, niemniej nie należy się spodziewać sezonowych wzrostów ich notowań, ze względu na spadki, jakie będą miały miejsce na rynku światowym oraz pogorszenie opłacalności stosowania nawozów mineralnych.

Relacje cen nawozów do cen zbóż

W analizowanym miesiącu, na relatywnie niskim poziomie utrzymywała sie sól potasowa, której równoważność wyniosła 4,5 kg pszenicy, natomiast nadroższy okazał się superfosfat prosty (7,6 kg pszenicy).

Relacje cen nawozów do cen trzody chlewnej

Według specjalistów IERiGŻ, zmianie uległy także relacje nawozów do cen żywca wieprzowego. Na zakup 1 dt NPK należało przeznaczyć równowartość 82 kg żywca wieprzowego, czyli o 5 kg więcej niż w miesiącu poprzednim oraz o 10 kg więcej niż przed rokiem.Tagi:
źródło: