STOP przekraczaniu norm pozostałości środków ochrony roślin w żywności

Ochrona roślin jest istotnym elementem produkcji roślinnej. Uzyskanie oczekiwanej wysokości i jakości plonu jest bowiem możliwe wyłącznie poprzez zapewnienie odpowiedniej kondycji i zdrowotności roślin. Niestety chemiczna ochrona roślin często niesie ze sobą ryzyko dla bezpieczeństwa człowieka oraz dla środowiska.

STOP przekraczaniu norm pozostałości środków ochrony roślin w żywności
Troska o zdrowie konsumentów wymaga, by płody rolne były bezwzględnie wolne od przekroczeń najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin. Spełnienie powyższych wymagań jest przy tym warunkiem utrzymania wysokiej pozycji polskiej żywności na wspólnym rynku Unii Europejskiej oraz skutecznej ekspansji na rynki państw trzecich.
 
Jeśli jesteś producentem:
 
1) Stosuj zasady integrowanej ochrony roślin:
  • prowadź stałą lustrację plantacji,
  • prawidłowo identyfikuj agrofagi i uwzględniaj progi ekonomicznej szkodliwości,
  • wykorzystuj dostępne metody niechemiczne,
  • ograniczaj stosowanie środków ochrony roślin do niezbędnego minimum,
  • stosuj wyłącznie legalne środki dopuszczone do stosowania w danej uprawie,
  • w pierwszej kolejności wybieraj środki, które nie pozostawiają pozostałości lub o szybkim tempie zanikania substancji czynnej,
  • przestrzegaj ustalonych dawek, terminów stosowania i okresów karencji,
  • prowadź ewidencję zabiegów;
2) Korzystaj z profesjonalnego niezależnego doradztwa przy doborze środków ochrony roślin, wykorzystuj metodyki i programy ochrony roślin zamieszczone na Platformie Sygnalizacji Agrofagów;
 
3) Przestrzegaj obowiązku szkolenia i uzyskaj odpowiednie zaświadczenie aktualne na czas wykonywania zabiegów;
 
4) Wykorzystuj przebadany i skalibrowany sprzęt do stosowania środków ochrony roślin;
 
5) Kupuj środki ochrony roślin wyłącznie w zarejestrowanych punktach obrotu i przechowuj dowody ich zakupu;
 
6) Zapobiegaj znoszeniu środków na uprawy sąsiednie; pamiętaj, że sąsiad ma prawo żądać informacji o planowanych zabiegach z użyciem środków ochrony roślin;

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: